Obecnie prowadzone nabory: https://kzg.bip.gov.pl/search/joboffers/ Formularze dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [POBIERZ: .doc, .pdf]
  • Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji [POBIERZ: .doc, .pdf]
  • Oświadczenie o niekaralności i o posiadaniu pełni praw publicznych [POBIERZ: .doc, .pdf]
  Archiwum prowadzonych naborów:   -

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 152/VII/2011 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z DNIA 15 LUTEGO 2011 R.

Na podstawie § 9 ust. 3 i ust.4 Regulaminu Zarządu Komunalnego Związku gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni [tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Komunalnego Związku gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 26 marca 2007 Nr 13/2007] oraz§ 6 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w […]

20 czerwca 2016

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 150/VII/2011 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z DNIA 1 LUTEGO 2011 R.

Na podstawie § 9 ust. 3 i ust.4 Regulaminu Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni [tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 26 marca 2007 Nr 13/2007] oraz § 6 ust. 1 i ust.2 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w […]

20 czerwca 2016

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska Wymiar czas pracy: pełen wymiar czasu pracy Konkurs ma charakter otwarty – może w nim uczestniczyć każdy, kto spełni następujące wymagania: Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw […]

20 czerwca 2016

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze ½ etatu na czas określony w Dziale Administracyjno Kadrowym w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie została wyłoniona do zatrudnienia żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów. Uzasadnienie: Komisja powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Administracyjno Kadrowym w wymiarze ½ etatu na czas określony podjęła […]

20 czerwca 2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni Stanowisko pracy:podinspektor w Dziale Administracyjno Kadrowym – umowa na czas określony w wymiarze ½ etatu. Niezbędne wymagania od kandydatów: obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności […]

20 czerwca 2016

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5t w Dziale Gospodarki Odpadami w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje o zakończeniu naboru na wolne stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5t w Dziale Gospodarki Odpadami. W wyniku przeprowadzonego naboru na ww.stanowisko pracy zostali zatrudnieni: Pan Łukasz Kantowski z Gdyni Pan Karol Wolszon z Gdyni Uzasadnienie: Komisja podjęła decyzję o wyborze ww. osób na podstawie analizy wykształcenia i […]

20 czerwca 2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, do zatrudnienia na ww. stanowisku wybrany został Pan Arkadiusz Fabrycki, zamieszkały w Gdyni. Uzasadnienie wyboru Pan Arkadiusz Fabrycki spełnia […]

20 czerwca 2016


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 130/VI/2009

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 130/VI/2009 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z DNIA 23 KWIETNIA 2009R. w sprawie: zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr 104/VI/2007 z 12 lipca 2007 r. Na podstawie art. 12-15 w związku z art. 20, art.21, art. 22 ust 1 i art. 23 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 […]

20 czerwca 2016

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 155/VII/2011 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z DNIA 05 KWIETNIA 2011 R.

Na podstawie § 9 ust. 3 i ust.4 Regulaminu Zarządu Komunalnego Związku gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni [tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Komunalnego Związku gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 26 marca 2007 Nr 13/2007] oraz§ 6 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w […]

20 czerwca 2016

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 104/VI/2007

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 104/VI/2007 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z DNIA 12 LIPCA 2007R. Na podstawie art. 2 – 3e. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn.zm.) oraz § 9 ust. 3 Regulaminu Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” […]

20 czerwca 2016

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska Wymiar czas pracy: pełen wymiar czasu pracy Konkurs ma charakter otwarty – może w nim uczestniczyć każdy, kto spełni następujące wymagania: Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw […]

20 czerwca 2016

Ogłaszenie o naborze na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t w Dziale Gospodarki Odpadami

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t w Dziale Gospodarki OdpadamiWymiar czas pracy: pełen wymiar czasu pracy w systemie równoważnym. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, […]

30 czerwca 2016

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ogłoszonym w dniu 15 marca 2011r. Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie dokonano wyboru z powodu niespełnienia […]

20 czerwca 2016

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska Wymiar czas pracy: pełen wymiar czasu pracy Konkurs ma charakter otwarty – może w nim uczestniczyć każdy, kto spełni następujące wymagania: Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw […]

20 czerwca 2016

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, nie dokonano wyboru z powodu braku ofert. Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Tadeusz Wiśniewski

20 czerwca 2016

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska Wymiar czas pracy: pełen wymiar czasu pracy Konkurs ma charakter otwarty – może w nim uczestniczyć każdy, kto spełni następujące wymagania: Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw […]

20 czerwca 2016

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 154/VII/2011 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z DNIA 01 MARCA 2011 R.

Na podstawie § 9 ust. 3 i ust.4 Regulaminu Zarządu Komunalnego Związku gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni [tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Komunalnego Związku gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 26 marca 2007 Nr 13/2007] oraz§ 6 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w […]

20 czerwca 2016

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 153/VII/2011 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z DNIA 28 LUTEGO 2011 R.

Na podstawie § 9 ust. 3 i ust.4 Regulaminu Zarządu Komunalnego Związku gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni [tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Komunalnego Związku gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 26 marca 2007 Nr 13/2007] oraz§ 6 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w […]

20 czerwca 2016

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, oraz uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji konkursowej […]

20 czerwca 2016