Komunikaty dot. jakości wody dostarczanej przez Zarząd Portu Morskiego Gdynia S.A.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.– za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz.1989) Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody z punktów monitoringowych wodociągu publicznego Gdyni stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zakładowego ZMPG S.A. przy ul. Janka Wiśniewskiego 23 w Gdyni za I półrocze 2017 r.

25.07.2017 r.


Jakość wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.– za II półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz.1989) Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody z punktów monitoringowych wodociągu publicznego Gdyni stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zakładowego ZMPG S.A. przy ul. Janka Wiśniewskiego 23 w Gdyni w okresie lipiec – grudzień 2016 r.

25.01.2017 r.

port gdynia logo