2 lutego – Światowy Dzień Mokradeł

Drugiego lutego obchodzimy ważny z przyrodniczego punktu widzenia dzień – Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetlands Day).

Tegoroczne hasło: „Już czas na przywrócenie mokradeł” podkreśla potrzebę rekultywacji mokradeł i wzywa do podjęcia kroków w tym celu.

Data Światowego Dnia Mokradeł upamiętnia podpisanie 2 lutego 1971 roku Konwencji Ramsarskiej.

Pierwszy raz Światowy Dzień Mokradeł obchodzono w 1997 r.

W tym roku przypada 52. rocznica tego wydarzenia.

Dotychczas konwencję ratyfikowały 172 państwa z całego świata.

W Polsce coraz częściej mówi się o konieczności ochrony mokradeł.

Nasz film pt. „Uwaga: zmiana klimatu! Część 1. Retencja wody” pokazuje liczne działania prowadzone na terenie gmin Związku z zakresie ochrony wód.

Film dostępny jest w zakładce MULTIMEDIA

Ciekawostka

Zgodnie z Konwencją Ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie.
Plakat z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2023

Dlaczego mokradła są tak ważne?

Pełnią szczególną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej – są środowiskiem życia bardzo wielu gatunków roślin i zwierząt

Podtrzymują obieg wody oraz zatrzymują wodę w środowisku

Zapobiegają erozji i degradacji gleb

Są naturalnymi filtrami, które redukują zanieczyszczenia z opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych

Zmniejszają efekt cieplarniany

 

Obecnie dużym zagrożeniem dla obszarów wodno-błotnych jest ich odwadnianie naruszające naturalne stosunki wodne, co powoduje niekorzystne zmiany. Pamiętajmy, że bez wody nie ma mokradeł, dlatego by je zachować niezbędny jest sukcesywnie realizowany program retencji wód.

Razem chronimy środowisko!

2 lutego 2023