Kontakt

ul. Konwaliowa 1
81-651 Gdynia-Witomino
NIP 586 000 83 86
Regon 190028643

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – KADROWY
SEKRETARIAT
tel. 58 624 45 99 (wewn. 32)
Fax. 58 624 46 61
e-mail: sekretariat@kzg.pl

DZIAŁ KSIĘGOWO – FINANSOWY
tel. 58 624 45 99 (wewn. 35)

DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI
tel. 58 624 45 99 (wewn. 37, 38 lub 34(1))
tel. 58 624 66 11

e-mail: dgo@kzg.pl
(1) – dotyczy spraw związanych ze sprawozdawczością

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 58 624 45 99 (wewn. 36,39 lub 40)
Informacja o edukacji ekologicznej: tel. 58 624 75 15

e-mail: dos@kzg.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
tel. 58 624 38 39
e-mail: iod@kzg.pl