Kontakt

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul.
Konwaliowa 1
81-651 Gdynia-Witomino
NIP 586 000 83 86
Regon 190028643


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – KADROWY
SEKRETARIAT
e-mail: sekretariat@kzg.pl
tel. (58) 624 45 99 (wew. 32)
Fax. 58 624 46 61

DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI
Zgłoszenia odbioru elektroodpadów: tel. (58)  624 66 11
e-mail: dgo@kzg.pl
Zespół ds. sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami:
tel.  (58)  624 45 99 (wew. 34)
e-mail: sprawozdawczosc@kzg.pl

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
Informacja w spr. edukacji ekologicznej:
tel. (58)  624 75 15 lub (58)  624 45 99 (wew. 39, 45 lub 49)
e-mail: edukacja@kzg.pl
Zespół ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej:
tel. (58)  624 45 99 (wew. 36, 48, 53 lub 54)
e-mail: dos-sprawozdawczosc@kzg.pl

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
e-mail: dfk@kzg.pl
tel. (58) 624 45 99 (wew. 35)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
e-mail: iod@kzg.pl
tel. (58)  624 45 99 (wew. 44)

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
e-mail: b.charzynska@kzg.pl
tel. (58)  624 45 99 (wew. 54)