Statut

  • Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, opublikowane w Dz. U. woj. Pomorskiego poz. 1045, z dn. 04.03.2019.
  • Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, opublikowane w DZ. URZ. WOJ. 2020.1478, z dn. 17.03.2020.