KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

Katarzyna Rawdanowicz
k.rawdanowicz@kzg.pl

Justyna Adamczyk
j.adamczyk@kzg.pl

tel. (58) 624-45-99 wew. 39 lub 45
e-mail: dos@kzg.pl

Materiały edukacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dot. edukacji ekologicznej. Skierowane są one do różnych grup odbiorców, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pamiętaj jednak, że są one dostępne wyłącznie do użytku niekomercyjnego. W momencie ich wykorzystywania wskaż podmiot odpowiedzialny za ich opracowanie, czyli Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni. Zezwalamy na pobieranie, powielanie i rozpowszechnianie naszych materiałów pod warunkiem zachowania ich w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).