KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Materiały edukacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dot. edukacji ekologicznej. Skierowane są one do różnych grup odbiorców, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pamiętaj jednak, że są one dostępne wyłącznie do użytku niekomercyjnego. W momencie ich wykorzystywania wskaż podmiot odpowiedzialny za ich opracowanie, czyli Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni. Zezwalamy na pobieranie, powielanie i rozpowszechnianie naszych materiałów pod warunkiem zachowania ich w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).