BEZPŁATNY odbiór dużych elektroodpadów z domów

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domów jest jedną z usług świadczonych przez Związek, by wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców swoich gmin. Odbiór dotyczy dużego (powyżej 20kg) sprzętu RTV oraz AGD z gospodarstw domowych na terenie gmin miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Sopot oraz gmin: Wejherowo, Kosakowo i Szemud.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 58 624 66 11.

CO ODBIERAMY?
Duży sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze powyżej 20 kg, tj. lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, itp.

UWAGA!
Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych. Sprzęt wystawiony przed posesję/poza mieszkanie (pozostawiony bez nadzoru lub pod pergolą śmietnikową) nie podlega odbiorowi. Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usług demontażu sprzętów w zabudowie.

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU DO ODBIORU
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona). Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuflady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania sprzętów z zabudowy.

TERMINY ODBIORÓW
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie z każdym mieszkańcem w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. Termin zostanie potwierdzony z wyprzedzeniem przez pracowników Związku.

Przekazanie kompletnego sprzętu każdorazowo potwierdzane będzie przez mieszkańca złożeniem podpisu na karcie odbioru.

Zwiększająca się co roku ilość wielkogabarytowych sprzętów zbieranych w funkcjonujących na terenie Związku dwunastu punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych wskazuje, iż coraz więcej mieszkańców rozumie potrzebę bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa ich zagospodarowania. Dlatego więc, w celu uszczelnienie i podniesienia efektywności obecnie funkcjonującego systemu opartego na stacjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych organizowanych na terenie każdej z gmin członkowskich KZG dwa razy do roku, od początku 2016 r. uruchomiona została usługa BEZPŁATNEGO odbioru dużego sprzętu RTV i AGD z domów.

Audycja radiowa:

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WIELKOGABARYTOWEGO SPRZĘTU RTV/AGD

DO ODBIORU BEZPOŚREDNIO Z DOMUwtorek-piątek w godzinach 8-15wtorek-piątek w godzinach 15-18sobota w godzinach 8-15inny termin, (skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w terminie 1-2 dni roboczych)