BEZPŁATNY odbiór dużych elektroodpadów z domów

Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu, jego dystrybutor dostarczając go ma ustawowy obowiązek nieodpłatnego odbioru tego samego rodzaju zużytego sprzętu w miejscu jego dostawy – co oznacza, że przy zakupie nowego sprzętu w sklepie można w nim pozostawić nieodpłatnie taki sam stary sprzęt, a przy sprzedaży wysyłkowej dostawca ma obowiązek odebrać taki sam stary sprzęt z domu – również nieodpłatnie [podstawa prawna: ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym].

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domów jest jedną z usług świadczonych przez Związek, by wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców swoich gmin. Odbiór dotyczy dużego (powyżej 20kg) sprzętu RTV oraz AGD z gospodarstw domowych na terenie miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Sopot oraz gmin: Wejherowo, Kosakowo i Szemud.

 

KONTAKT

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 58 624 66 11; 609 045 410.

CO ODBIERAMY?
Kompletny, duży sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze jednego sprzętu co najmniej 20 kg i nie większej niż 60 kg, tj. lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, itp.

UWAGA!

Nie odbieramy sprzętu wystawionego już przed pergolę śmietnikową oraz sprzętu niekompletnego. Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) to odpad niebezpieczny, zawierający substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Pozostawiony bez nadzoru (wystawiony przed posesje/mieszkanie/pergolę śmietnikową) często w ciągu kilku minut potrafi być rozebrany i zniszczony przez osoby niepowołane. Taki sprzęt stanowi zagrożenie dla środowiska (przenikanie do gleby i wód gruntowych), ponadto ostre fragmenty mogą być niebezpieczne dla mieszkańców i pracowników firm komunalnych (ryzyko skaleczeń) i dlatego sprzęty odbierane przez nas są wyłącznie bezpośrednio z gospodarstw domowych.

Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej.

Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usług demontażu sprzętów z zabudowy.

 

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU DO ODBIORU
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona). Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuflady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania sprzętów z zabudowy.

TERMINY ODBIORÓW
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Termin zostanie potwierdzony z jednodniowym  wyprzedzeniem przez pracowników Związku.

 

Zwiększająca się co roku ilość wielkogabarytowych sprzętów zbieranych w funkcjonujących na terenie Związku trzynastu punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych wskazuje, iż coraz więcej mieszkańców rozumie potrzebę bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa ich zagospodarowania. Dlatego więc, w celu uszczelnienie i podniesienia efektywności obecnie funkcjonującego systemu opartego na stacjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych organizowanych na terenie każdej z gmin członkowskich KZG raz w roku. Ponadto na początku 2016 r. uruchomiona została usługa BEZPŁATNEGO odbioru dużego sprzętu RTV i AGD z domów.

Audycja radiowa: