Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej w I półroczu 2024 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BZP: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00526730/01 z dnia 2023-12-01 Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji: „Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej w I półroczu 2024r. Termin składania ofert: 8 grudnia 2023 r. do godziny 1000   INFORMACJA O […]

1 grudnia 2023

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej w II półroczu 2023 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BZP: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00226309/01 z dnia 2023-05-22 Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji: „Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej w II półroczu 2023r. Termin składania ofert: 2 czerwca 2023 r. do godziny 1000″   INFORMACJA O […]

22 maja 2023


Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BZP: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00512839/01  z dnia 2022-12-22 Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji: „Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy„ Termin składania ofert: 5 stycznia 2023 r. do godziny 1000   INFORMACJA O ZŁOŻONYCH […]

23 grudnia 2022

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO BZP: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00489195/01 z dnia 2022-12-12 Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji: „Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej.„ Termin składania ofert: 21 grudnia 2022 r. do godziny 1000   INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH – pobierz […]

12 grudnia 2022

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO o wartości zamówienia powyżej 130 000 zł i nieprzekraczającej kwoty równowartości 215 000 euro BZP: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00144872 z dnia 2022-05-04 Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji: „Modernizacja i rozbudowa systemu zbiórki komunalnych odpadów  niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu 8 gmin (ok. […]

5 maja 2022

Informacja o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO o wartości zamówienia powyżej 130 000 zł i nieprzekraczającej kwoty równowartości 215 000 euro   BZP: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127834 wersja 01 z dnia 2022-04-20.   Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji: „Modernizacja i rozbudowa systemu zbiórki komunalnych odpadów  niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych  z terenu […]

21 kwietnia 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 – pobierz Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 (wersja II) – pobierz Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 (wersja III) – pobierz

5 stycznia 2022

Informacja o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komunalny Związek Gmin „Dolna Redy i Chylonki” informuje, że dnia 1 grudnia 2021r. zostało ogłoszone na https://miniportal.uzp.gov.pl/ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11.09.2019 r. na Unieszkodliwianie lub odzysk w 2022 r. odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności […]

2 grudnia 2021Ogłoszenie o wyborze oferty na unieszkodliwianie lub zbieranie ON

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na: Unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej. [przejdź do dokumentu]

6 lutego 2018


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro i nieprzekraczającej równowartości 200 000 euro na: „WYSTAWKI” Wiosenna zbiórka zbędnych sprzętów z gospodarstw domowych oraz innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców miasta Gdyni w 2012 r. z treścią ogłoszenia można się zapoznać tutaj ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia – wystawki 2012r. można się zapoznać tutaj

20 czerwca 2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro i nieprzekraczającej równowartości 200 000 euro na: „WYSTAWKI” Wiosenna zbiórka zbędnych sprzętów z gospodarstw domowych oraz innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców miasta Gdyni w 2012 r. (CPV 90513100-7) Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 […]

20 czerwca 2016