Ogłoszenie o wyborze oferty na unieszkodliwianie lub zbieranie ON

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na: Unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej. [przejdź do dokumentu]

6 lutego 2018


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro i nieprzekraczającej równowartości 200 000 euro na: „WYSTAWKI” Wiosenna zbiórka zbędnych sprzętów z gospodarstw domowych oraz innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców miasta Gdyni w 2012 r. z treścią ogłoszenia można się zapoznać tutaj ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia – wystawki 2012r. można się zapoznać tutaj

20 czerwca 2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro i nieprzekraczającej równowartości 200 000 euro na: „WYSTAWKI” Wiosenna zbiórka zbędnych sprzętów z gospodarstw domowych oraz innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców miasta Gdyni w 2012 r. (CPV 90513100-7) Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 […]

20 czerwca 2016