Posłuchaj

„Bioodpady do osobnego pojemnika”

„Dzień dobry, my po lodówkę”

„Trujesz Pan sąsiada?”

„Spalanie śmieci… szpeci!!!”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – ludność ok. 460 000 Mieszkańców

Związek powstał w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie lokalnym. Statut Związku określa jego podstawowe zadania, którymi są:

zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, w tym unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska (powietrze atmosferyczne, grunty, lasy, wody podziemne i powierzchniowe), informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu działania Związku.

Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania. Jest miejscem tworzenia strategii, forum dyskusji i ścierania się poglądów, platformą porozumień.

Odbieramy nieodpłatnie od mieszkańców duży sprzęt RTV i AGD powyżej 20 kg.
ZADZWOŃ: 58 624 66 11
Dzisiaj jest:
czwartek
13 sierpień 2020

Uwaga!

Informujemy, że po czasie ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa, od 18 maja 2020 r. prowadzimy już usługę odbioru bezpośrednio z domu dużych (powyżej 20 kg) zużytych sprzętów RTV/AGD oraz od dnia  1 czerwca 2020 r., przywróciliśmy  normalne funkcjonowanie biura Związku.

W sprawach niewymagających ich osobistego załatwienia, nadal prosimy o telefoniczny lub mailowy sposób komunikacji.

Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art 13 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (27.04.2016)  informujemy, że administratorem Państwa Danych Osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni.

Czytaj dalej…

UWAGA!
Informujemy, że Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajdujący się przy
ul. Konwaliowej 1 w Gdyni – Witomino do 31.08.2020 r. zawiesza przyjmowanie odpadów takich jak resztki farb, zużyte oleje, baterie, przeterminowane leki, żarówki energooszczędne oraz świetlówki. Jest to spowodowane trwającymi robotami budowlanymi prowadzonymi przez OPEC, które uniemożliwiają dojście do kontenera magazynowego pełniącego funkcję PZON. Jednocześnie informujemy, że nadal w punkcie (w drugim kontenerze od zaplecza budynku) przyjmowany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pozostałe cztery Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajdujące się na terenie Gdyni pracują w pełnym zakresie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.