Posłuchaj

„Bioodpady do osobnego pojemnika”

„Dzień dobry, my po lodówkę”

„Trujesz Pan sąsiada?”

„Spalanie śmieci… szpeci!!!”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – ludność ok. 460 000 Mieszkańców

Związek powstał w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie lokalnym. Statut Związku określa jego podstawowe zadania, którymi są:

zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, w tym unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska (powietrze atmosferyczne, grunty, lasy, wody podziemne i powierzchniowe), informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu działania Związku.

Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania. Jest miejscem tworzenia strategii, forum dyskusji i ścierania się poglądów, platformą porozumień.

Odbieramy nieodpłatnie od mieszkańców duży sprzęt RTV i AGD powyżej 20 kg.
ZADZWOŃ: 58 624 66 11
Dzisiaj jest:
wtorek
26 maj 2020

Uwaga!

Informujemy, iż od dnia 18 maja  br. stopniowo przywracamy normalne funkcjonowanie biura Związku.

Wciąż pracujemy w trybie zdalnym z zachowaniem codziennych dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.

Jednak w sprawach niewymagających ich osobistego załatwienia, nadal prosimy o telefoniczny lub mailowy sposób komunikacji.

Ważne!

Od 25 maja br.  przywracamy przyjmowanie zgłoszeń odbioru od Mieszkańców dot. usługi odbioru bezpośrednio z domu dużych (powyżej 20 kg) zużytych sprzętów RTV/AGD.

Jednocześnie informujemy, że cały czas na terenie Związku działają Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), do których można przywieźć zużyty sprzęt. Lokalizacja i godziny ich otwarcia znajdują się w zakładce Gospodarka Odpadami/Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art 13 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (27.04.2016)  informujemy, że administratorem Państwa Danych Osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni.

Czytaj dalej…