Posłuchaj

„Bioodpady do osobnego pojemnika”

„Dzień dobry, my po lodówkę”

„Trujesz Pan sąsiada?”

„Spalanie śmieci… szpeci!!!”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – ludność ok. 460 000 Mieszkańców

Związek powstał w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie lokalnym. Statut Związku określa jego podstawowe zadania, którymi są:

zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, w tym unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska (powietrze atmosferyczne, grunty, lasy, wody podziemne i powierzchniowe), informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu działania Związku.

Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania. Jest miejscem tworzenia strategii, forum dyskusji i ścierania się poglądów, platformą porozumień.

Odbieramy nieodpłatnie od mieszkańców duży sprzęt RTV i AGD powyżej 20 kg.
ZADZWOŃ: 58 624 66 11
Dzisiaj jest:
czwartek
02 lipiec 2020

Uwaga!

Informujemy, że po czasie ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa, od 18 maja 2020 r. prowadzimy już usługę odbioru bezpośrednio z domu dużych (powyżej 20 kg) zużytych sprzętów RTV/AGD oraz od dnia  1 czerwca 2020 r., przywróciliśmy  normalne funkcjonowanie biura Związku.

W sprawach niewymagających ich osobistego załatwienia, nadal prosimy o telefoniczny lub mailowy sposób komunikacji.

Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art 13 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (27.04.2016)  informujemy, że administratorem Państwa Danych Osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni.

Czytaj dalej…