Gospodarka wodno-ściekowa

Znaczenie wody

Woda jest niezwykła! Należy do najważniejszych, najbardziej rozpowszechnionych i najruchliwszych związków chemicznych w przyrodzie. To właśnie z wodą związane jest powstanie życia organicznego na kuli ziemskiej. Woda stanowi ok.  65% ciężaru naszego ciała. Prawie wszystkie procesy fizjologiczne przebiegają w wodnych roztworach substancji organicznych i nieorganicznych. Woda jest więc nieodzowna do życia.

To wyjaśnia dlaczego człowiek od początków istnienia szukał miejsc, w których był łatwy dostęp do wody. W pobliżu strumieni, rzek i jezior powstawały pierwsze ludzkie osady, wsie, miasta, które z czasem łączyły się i przekształcały w całe cywilizacje. Dobrym przykładem była cywilizacja starożytnego Egiptu nieodzownie związana z Nilem. Rzeki dostarczały wodę do picia, a później stawały się odbiornikiem nieczystości. Wraz z rozwojem miast zwiększało się zapotrzebowanie na wodę i trzeba było dostarczać ją do rejonów oddalonych od jej źródeł. W tym celu człowiek budował różne konstrukcje techniczne np.: akwedukty lub zaczął „sięgać” w głąb ziemi kopiąc studnie.

www.pixabay.com

Obecnie funkcjonowanie miast i wsi nie jest możliwe bez sprawnej gospodarki wodno-ściekowej. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 28 lipca 2010 r. przyjęło rezolucję, w której „dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych” uznano za fundamentalne prawo człowieka.

 

Sprawne funkcjonowanie

System wodociągowy i kanalizacyjny na terenie gmin Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest bardzo złożony.

Jego eksploatacją zajmuje się głównie Spółka PEWIK GDYNIA, która obsługuje obecnie 90% odbiorców wody na terenie Związku. Sieć wodociągowa Spółki na dzień dzisiejszy ma ok. 1 tysiąca kilometrów długości, a kanalizacyjna ponad 800 km. Spółka PEWIK GDYNIA to spółka komunalna, której właścicielami są lokalne samorządy oraz Związek.

Kolejne przedsiębiorstwa na obszarze działania KZG „Dolina Redy i Chylonki” to:

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działają m. in. na postawie:

Woda – jak o nią dbać?

Woda to element życia, który najbardziej wpływa na naszą codzienność. Warto zastanowić się, jak możemy dbać o ten cenny skarb i przypomnieć, że wodę trzeba szanować i chronić.

  • Nie wyrzucaj żadnych odpadów do wód, w tym nie wylewaj żadnych substancji ciekłych do zbiorników wodnych/kanalizacji deszczowej. Na stronie swojego urzędu gminy sprawdź, jak należy segregować odpady i co robić z odpadami nietypowymi. Jeżeli nie znajdziesz tam odpowiednich informacji, zadzwoń do właściwego wydziału ochrony środowiska w swojej gminie. Pamiętaj także, że toaleta to nie śmietnik! Więcej informacji w ULOTCE.
  • Zwróć uwagę na domowy kran. Kran kapiący z prędkością 1 kropli na sekundę przynosi straty wody w ilości 0,5 l/h (w skali roku 4 700 litrów). Tę ilość wody można zaoszczędzić przez utrzymanie kranów w należytym stanie technicznym. W starym kranie zainstaluj perlator, który napowietrzy wypływającą wodę, przez co strumień jest silniejszy lub zmień kran na taki, który oszczędza wodę.
  • Zakręcaj wodę podczas szczotkowania zębów. Podczas mycia zębów każdy z nas zużywa średnio nawet do 16 litrów wody, podczas gdy w rzeczywistości korzystając z kubka zużyjemy 0,5 l.
  • Używaj detergentów z napisem „biodetergenty”. Są to specjalne środki, które ulegają rozkładowi w wodzie w przyjazny dla środowiska sposób, dzięki czemu nie naruszają równowagi w nim panującej i nie zanieczyszczają go.
  • Samochody myj w myjniach samochodowych lub w miejscach wyznaczonych do tego przez zarządców spółdzielni, wspólnot, władze gminy.
  • Rozważnie używaj nawozów sztucznych. Staraj się wybierać nawozy naturalne. Dotyczy to również naszych przydomowych ogródków czy działek. Używanie naturalnych nawozów w znaczący sposób redukuje ilość przedostających się do wód gruntowych nawozów sztucznych, które zatruwają wodę.

Istotnym zagrożeniem pojawiającym się w wodzie są pozostałości różnych farmaceutyków. Dlatego też przypominamy, że wszystkie przeterminowane i nie do końca wykorzystane leki należy odnosić do apteki. Leki należy wyrzucać bez opakowań handlowych i ulotek, które podlegają selektywnej zbiórce z papierem. Więcej informacji w dziale „Gospodarka odpadami”.

 

Czy można pić wodę z kranu?

Bieżące badania i kontrole nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykazały, że mieszkańcy Związku korzystają z wody o wysokiej jakości, odpowiadającej surowym wymaganiom sanitarnym. Niejednokrotnie nasza woda z kranu jest znacznie lepsza niż  woda butelkowana! Warto więc zaopatrzyć się we własne bidony przeznaczone do wielokrotnego użytku i korzystać z „kranówki” na co dzień.

 

Życie w zgodzie z naturą przynosi nie tylko ekologiczne korzyści, ale również ekonomiczne i zdrowotne. 

Razem chronimy środowisko!