Gospodarka wodno-ściekowa

Znaczenie wody

Woda należy do najważniejszych, najbardziej rozpowszechnionych i najruchliwszych związków chemicznych w przyrodzie. Jej rola i znaczenie jest niezwykle różnorodne i nieporównywalne z innymi substancjami. To właśnie z wodą związane jest powstanie życia organicznego na kuli ziemskiej. Jest ona podstawowym a przy tym przeważającym pod względem masy, składnikiem żywej komórki, występującej w niej w formie cytoplazmy będącym koloidalnym roztworem białka, tłuszczów i węglowodanów. To stanowi o tym, że zawartość wody w organizmach, zarówno tych najprostszych jak i tych najbardziej wyspecjalizowanych jest bardzo duża. Ilość wody w różnych tkankach człowieka waha się w granicach od 20 (kości) do 85% (komórki mózgu). Woda stanowi mniej więcej ⅔ ogólnego ciężaru naszego ciała, to jest około 65%. Prawie wszystkie procesy fizjologiczne zachodzące w żywych organizmach jak asymilacja, dysymilacja, resorpcja, dyfuzja, osmoza i inne, przebiegają w wodnych roztworach substancji organicznych i nieorganicznych. Woda jest więc nieodzownie potrzebna do życia i strata przez organizm już około 1/5 ogólnej masy wody powoduje śmierć. Człowiek jeśli nie uzupełnia w organizmie jej zapasów przez picie, umiera po kilku góra kilkunastu dniach, natomiast bez pożywienia może się obejść nawet do trzech tygodni.

To wyjaśnia dlaczego człowiek od początków istnienia cywilizacji skupiał się w miejscach, w których był łatwy dostęp do wody. W pobliżu strumieni, rzek i jezior w czasach prehistorycznych powstawały pierwsze ludzkie osady, wsie, miasta, które z czasem łączyły się i przekształcały w całe cywilizacje. Dobrym przykładem cywilizacji, której rozwój nie byłby możliwy była cywilizacji starożytnego Egiptu nieodzownie związana z Nilem. To właśnie rzeki dostarczały wodę do picia, a później stawały się odbiornikiem nieczystości. Wraz z rozwojem pierwszych miast zwiększało się zapotrzebowanie w wodę i trzeba było dostarcza je rejonów oddalonych o jej źródeł. W tym celu człowiek budował różne konstrukcje techniczne np.: akwedukty, lub zaczął „sięgać” w głąb ziemi kopiąc studnie.

Sprawne funkcjonowanie

W czasach obecnych funkcjonowanie miast i wsi nie jest możliwe bez sprawnej gospodarki wodno-ściekowej. Gałąź gospodarki komunalnej zajmującej się zaopatrzeniem w wodę pitną i odprowadzaniem ścieków to jedna z ważniejszych dziedzin gospodarki miast. Poświęconych jej są także wiele ustaw i rozporządzeń prawnych. W poniższym dziale postaramy się przybliżyć problematykę i funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej.