Przydatne strony

Serwis poświęcony postępowaniu z odpadami komunalnymi w obrębie miasta Gdyni

Strona internetowa Ministerstwa Środowiska o segregacji, recyklingu i świadomości ekologicznej

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zlokalizowana w gminie Wejherowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Województki Inspektorat Ochrony Środowiska – jednostka budżetowa działająca w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie pomorskim

Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne (Gdynia)

Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne (Wejherowo)

Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne (Sopot)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gdynia, Sp. z o.o.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Polska Spółka Gazownictwa

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku