Uwaga! Upływa termin zgłoszenia nielegalnego przyłączenia do sieci PEWIK GDYNIA!

Przypominamy, że Spółka PEWIK GDYNIA tylko do dnia 1 września br. umożliwia mieszkańcom zalegalizowanie bezumownego przyłączenia do sieci wodociągowej i//lub kanalizacyjnej bez ponoszenia z tego tytułu kary pieniężnej. Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków do 1 września będzie skutkować m.in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz. Zgłoszenia należy dokonać […]

9 sierpnia 2022

Zasady właściwego korzystania z kanalizacji sanitarnej

Kwestia eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określona została stosownymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepisy zabraniają wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, nawet po wcześniejszym rozdrobnieniu. Dlatego też wrzucanie odpadów do toalety czy używanie w domach młynków koloidalnych jest sprzeczne z prawem. Prawie wszystkie zatory i awarie  (90-95% przypadków)  są spowodowane […]

20 lipca 2022

Uwaga – oszczędzamy wodę!

KOMUNIKAT PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   W związku ze zwiększonym zużyciem wody, PEWIK GDYNIA prosi o wykorzystywanie wody pitnej głównie na cele bytowe, podlewanie ogródków i trawników po godzinie 22.00 oraz nie napełnianie basenów. Zdjęcia www.pixabay.com Razem chronimy środowisko!

1 lipca 2022

Gala „RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO” podsumowująca edukację ekologiczną

Już po raz 24 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podsumował działania z zakresu edukacji ekologicznej !!! Uroczysta gala odbyła się 21 czerwca 2022 r. w Fabryce Kultury w Redzie. Uczestnikami wydarzenia byli laureaci z około 50 placówek oświatowych wszystkich poziomów nauczania z terenu Związku. Na wydarzeniu zjawili się także włodarze gmin należących do […]

23 czerwca 2022
Nominacje do nagrody RÓŻA EKOLOGII 2022

Na podstawie analizy nominowano do dalszej oceny po pięć wiodących placówek w poszczególnych kategoriach tj.: Nominowane placówki podlegają dalszej ocenie efektów ekologicznych jakościowych i ilościowych osiągniętych w wymaganym okresie. Kto otrzyma nagrodę RÓŻA EKOLOGII 2022, dowiemy się podczas gali finałowej w dn. 21. czerwca br. Razem chronimy środowisko!

30 maja 2022

Czerwcowe warsztaty terenowe

Miło nam poinformować, że w maju br. odbyły się cztery wyjazdy na warsztaty terenowe do instalacji komunalnej „Eko Dolina” oraz dwa do zakładu OPEC.  Bardzo cieszy nas zainteresowanie szkół w udziale w tego typu spotkaniach. 🙂 W czerwcu kontynuujemy dalsze wyjazdy. Poniżej harmonogram spotkań. Razem chronimy środowisko  

27 maja 2022

Najnowocześniejsze laboratorium wody i ścieków w Polsce!

W dn. 26 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie najnowocześniejszego laboratorium wody i ścieków w Polsce. Obiekt jest własnością spółki komunalnej PEWIK GDYNIA. Usytuowany w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 58 na działce o powierzchni ok. 9 300 m2 obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 2356 m2 został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót budowlanych […]

27 maja 2022Projekt „Lider Lokalnej Ekologii 2021/2022” rozstrzygnięty!

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie czerwca br. O szczegółach będziemy informować wkrótce. W myśl hasła projektu „Im mniej, tym lepiej” – zachęcamy do korzystania w naszych materiałów edukacyjnych: Razem chronimy środowisko!

20 maja 2022Dzień otwarty w PEWIK GDYNIA

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY organizowany przez PEWIK GDYNIA w stacji ujmowania i uzdatniania wody „Cedron” w Wejherowie!   Razem chronimy środowisko!

12 maja 2022

Spotkania seminaryjno – wyjazdowe w Spółce Eko Dolina

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy z Spółką Eko Dolina zorganizował  warsztaty terenowe pn.  „Zmień zachowania na dobre” dla podopiecznych Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Pomocowe im. św. Siostry Faustyny w Rumi. Uczestnicy zapoznawali się z odpowiednimi zasadami segregacji odpadów oraz obejrzeli najnowszą animację dot. zapobiegania i ograniczenia ilości powstających odpadów. Zainteresowanie słuchaczy […]

12 maja 2022

Gospodarka ściekowa w aglomeracji Gdynia

W dniu 28 kwietnia br. w Fabryce Kultury w Redzie z inicjatywy Komunalnego Związku Gmin odbyła się konferencja pn. „Zbiorniki bezodpływowe na terenie gminy – ewidencja, kontrola, podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.  Zmiana ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw”. Więcej informacji w zakładce „Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej” Razem chronimy środowisko  

10 maja 2022


Czy wiesz że, przeterminowane leki to odpady niebezpieczne?

Mieszkańcy chcący się ich pozbyć powinni dostarczać je do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanych na terenie Związku „Dolina Redy i Chylonki” lub do pojemników znajdujących się w aptekach. Wszyscy mieszkańcy mogą w takich punktach nieodpłatnie pozostawić przeterminowane leki, które następnie zostaną odebrane przez nasz Związek i dostarczone do spalarni.   Pamiętaj !!! Leki należy wyrzucać bez […]

9 maja 2022


Majowe warsztaty terenowe

Miło nam poinformować, że w kwietniu br. odbyło się sześć wyjazdów na warsztaty terenowe do instalacji komunalnej „Eko Dolina” oraz dwa do zakładu OPEC.  Bardzo cieszy nas zainteresowanie szkół w udziale w tego typu spotkaniach. 🙂 W maju kontynuujemy dalsze wyjazdy. Poniżej harmonogram spotkań. Razem chronimy środowisko  

29 kwietnia 2022


Poziomy recyklingu osiągnięte w 2021 roku

Stosunkowo wysokie wskaźniki recyklingu uzyskane przez gminy Związku wynikają w dużej mierze z umożliwienia mieszkańcom przekazywania oddzielnie odpadów zielonych oraz kuchennych (BIO) wytwarzanych na terenie ich nieruchomości. W instalacji komunalnej „Eko Dolina” Sp. z o.o. frakcje te poddawane są procesowi kompostowania, a wytworzony w tym procesie kompost poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Dziękujemy za Państwa […]

21 kwietnia 2022

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 2021 roku

Miasto Gdynia jako gmina wiodąca w aglomeracji Gdynia [1] przekazała do PGW Wody Polskie w Gdańsku sprawozdanie przygotowane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  z realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej w 2021 r. ujętych w KPOŚK. Możemy pochwalić się poziomem skanalizowania za rok 2021 (z uwzględnieniem przemysłu i turystów) na poziomie 98,18 […]

22 marca 2022

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody

Przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy stały dostęp do wody w kranie, ale czy kiedyś może nam jej zabraknąć?  22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Razem chronimy środowisko!

22 marca 2022

Wznawiamy warsztaty terenowe w 2022 roku!

Harmonogram wyjazdów na marzec 2022 roku: Zajęcia na terenie zakładu EKO DOLINA – „Bliżej Europy- nowoczesne metody gospodarowania odpadami” PLACÓWKA TERMIN Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie 22.03.2022 r (wtorek) Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi 24.03.2022 r. (czwartek) Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie 29.03.2022 r. (wtorek) I Liceum Ogólnokształcące im. Korala Jana […]

15 marca 2022

Objazdowa Zbiórka odpadów Niebezpiecznych na terenie Sopotu

Odpady niebezpieczne oddać możesz również poza terminem zbiórki w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanym w siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta przy al. Niepodległości 723 A. Razem chronimy środowisko

14 marca 2022

Czy możesz ograniczyć ilość odpadów, by chronić środowisko?

Zapobiegać powstawaniu odpadów możemy w domu, a nawet wcześniej w trakcie robienia zakupów. Często zapominamy, jak ważna jest rola każdego z nas i jak ważne są nasze zachowania jako konsumenta oraz mieszkańca regionu. Pamiętajmy, że to my jesteśmy pierwszymi wytwórcami odpadów! Razem chronimy środowisko 😊

7 marca 2022

UWAGA! PEWIK GDYNIA umożliwia zalegalizowanie  nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej!!

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej PEWIK, nie będzie prowadzone dochodzenie jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do sieci i bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków. Niezgłoszenie faktu bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków w wymienionym terminie skutkować będzie obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz. Więcej […]

4 marca 2022

Ogłoszenie II PRZETARGU sprzedaży – Fiat DUCATO 30 MJ Euro 4

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni ogłasza II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż Samochodu ciężarowego dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t Fiat DUCATO 30 MJ Euro 4   Termin składania ofert: 15 marca 2022 r. do godziny 1300 Wadium: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł.) Ofertę należy złożyć: […]

1 marca 2022

4.03.2022 roku – Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne oddać możesz również poza terminem zbiórki w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanym w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „KOKSIK” przy ul. Obwodowej 52. Razem chronimy środowisko

28 lutego 2022

Ankieta dotycząca możliwości wykorzystania nawozów z odpadów miejskich organicznych

„EKO DOLINA” Sp. z o.o.  zachęca do udziału w badaniach prowadzonych w ramach projektu WASTEMAN Interreg South Baltic oraz wypełnienia ankiety dotyczącej możliwości wykorzystania nawozów z odpadów miejskich organicznych.   Instytut Maszyn Przepływowych PAN jest Liderem projektu WASTEMAN, którego celem jest opracowanie zintegrowanego systemu zrównoważonego zarządzania odpadami w obrębie Południowego Bałtyku, który zapewni  skuteczny recycling odpadów w oparciu o ekonomię cyrkularną […]

17 lutego 2022

Zasady skutecznego kompostowania

Kompostowanie to najlepszy sposób, aby otrzymać wartościowy materiał do użyźniania gleby (kompost), a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszym domu (kuchni czy ogrodzie). Kompostownik. www.pixabay.com.pl Kompostownik postaw w zacienionym miejscu, osłoniętym od wiatru – unikniesz przesuszenia. Miejsce, które wybierzesz powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest […]

17 lutego 2022

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego  Księgowego Związku w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, oraz uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji konkursowej dla zaprezentowanej koncepcji realizacji powierzonych zadań […]

14 lutego 2022

Ogłoszenie sprzedaży – Fiat DUCATO 30 MJ Euro 4

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni sprzeda Samochód ciężarowy dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t Fiat DUCATO 30 MJ Euro 4 w drodze przetargu ofertowego pisemnego   Termin składania ofert: 22 luty 2022 r. do godziny 1300 Wadium: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł.) Ofertę należy złożyć: pocztą […]

8 lutego 2022

Segregacja frakcji BIO – kuchenne

Odpady biodegradowalne to grupa odpadów, która ulega naturalnemu procesowi rozkładu biologicznego. Aby proces ten miał sens, segregacja odpadów powinna być prowadzona prawidłowo. Mówiąc prościej, do pojemnika powinny trafiać wyłącznie odpady organiczne, ulegające naturalnemu rozkładowi. Biodegradacja zachodzi przy udziale mikroorganizmów, które żywiąc się resztkami, rozkładają je na prostsze składniki chemiczne. Dzięki odpowiednim czynnikom naturalnym takimi jak: […]

2 lutego 2022

Światowy Dzień Mokradeł

Drugiego lutego obchodzimy bardzo ważny z przyrodniczego punktu widzenia dzień – Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetlands Day). Tegoroczne hasło pt. „Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody” zwraca uwagę, jak ważne są działania mające na celu ochronę i zrównoważone użytkowanie terenów podmokłych. Data obchodów Światowego Dnia Mokradeł upamiętnia podpisanie Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających […]

2 lutego 2022

Praca zdalna w KZG

Od 24 stycznia br. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które dotyczy obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Rządowe rozporządzenie nakłada na urzędy obowiązek pracy zdalnej w związku ze wzrostem ilości zakażeń. Zgodnie z treścią rozporządzenia: „do dnia 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy […]

25 stycznia 2022

Nabór na wolne stanowisko pracy

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w niepełnym wymiarze czasu pracy – ¼ etatu Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku, bez windy. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po […]

25 stycznia 2022

23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych

Z roku na rok produkujemy coraz większą ilość odpadów. Obecnie głównym celem w gospodarce odpadami jest zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Warto zastanowić się, jak postępować, aby odpadów powstało jak najmniej, z korzyścią dla środowiska. Obchodzony 23 stycznia Dzień bez Opakowań Foliowych jest dobrym pomysłem, aby nagłośnić ten problem. W 2020 roku na […]

25 stycznia 2022

Czyste powietrze? To możliwe!

Spalanie odpadów w piecach domowych jest nieodpowiedzialne!  Lekarze ostrzegają, że takie działanie prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci! Odpady mogą być spalane tylko w jednym miejscu -w specjalnych instalacjach do termicznego przekształcania odpadów, które wytwarzają ciepło i energię elektryczną. Tylko tutaj wszystko odbywa się bez konsekwencji dla naszego zdrowia, a także środowiska. Odpady […]

14 stycznia 2022

Uwaga! 7 stycznia 2022 roku (piątek) nie pracujemy!

  Szanowni Mieszkańcy! Informujemy,  że zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 286/X/2021 7 stycznia 2022 roku (piątek)  został ustalony jako dzień wolny od pracy w Związku – w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

28 grudnia 2021

Nieczynne PZON-y w święta

Drodzy Mieszkańcy! Informujemy, że Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w dniach 24 i 25 grudnia 2021 będą nieczynne.  

23 grudnia 2021

Warsztaty terenowe – podsumowanie 2021 roku

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pomimo trudności związanych z trwającą pandemią Covid-19 we współpracy ze Spółkami Eko Dolina oraz OPEC zorganizował w 2021 roku 18 terenowych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Łącznie w spotkaniach udział wzięło prawie 400 osób. Ilość warsztatów terenowych oraz ilość uczniów uczestniczących w warsztatach organizowanych we współpracy […]

16 grudnia 2021

Zbieramy elektroodpady – konkurs dla szkół i przedszkoli

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Spółka EKO DOLINA informują, iż od 17 stycznia 2022 r. rozpoczyna się kolejna edycja konkursu pn. „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”. Do konkursu zgłosiło się 37 placówek oświatowych ze wszystkich gmin Związku. Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymują pakiety informacyjno-edukacyjne […]

14 grudnia 2021

Uwaga! 27 grudnia 2021 roku (poniedziałek) nie pracujemy!

  Szanowni Mieszkańcy! Informujemy,  że zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 275/X/2021 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) został ustalony jako dzień wolny od pracy w Związku – w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

13 grudnia 2021

Spotkania seminaryjno – wyjazdowe dla seniorów

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy z Spółką PEWIK GDYNIA zorganizował dwa spotkania pn. „Zmień zachowania na dobre” skierowane do seniorów. Każde spotkanie prowadzone było w dwóch częściach: wykład w siedzibie Związku nt. gospodarki wodnej na terenie gmin KZG, wizyta terenowa na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) „Reda” należącej do Spółki PEWIK GDYNIA. Podczas […]

13 grudnia 2021

Zmiana klimatu – wykłady dla nauczycieli

Za nami kolejne dwa wykłady w ramach IV edycji programu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” pod hasłem „Zmiany klimatu na przykładzie miast”. Trzecie i czwarte spotkanie zostało przeprowadzone online  w dniach 17. i 29. listopada 2021. Wykład pt. „Energia odnawialna – rodzaje, źródła oraz ocena zasobów” w dn. 17 listopada  poprowadził Jacek Barzowski, członek Polskiego Klastra […]

8 grudnia 2021

30 LAT KZG – WYWIAD W RADIU KASZEBE

KZG „Dolina Redy i Chylonki” jest obecnie dobrze znaną instytucją samorządową w Polsce. Głównym jej celem była i jest realizacja zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska naturalnego.  O tym mówił 2 grudnia br. na antenie Radia Kaszebe Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu Związku.   Audycja dostępna jest na stronie internetowej Radia http://radiokaszebe.pl/podcast/t-wisniewski-30-lecie-komunalnego-zwiazku-gmin-dolina-redy-i-chylonki/ lub […]

3 grudnia 2021

Informacja o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Komunalny Związek Gmin „Dolna Redy i Chylonki” informuje, że dnia 1 grudnia 2021r. zostało ogłoszone na https://miniportal.uzp.gov.pl/ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11.09.2019 r. na Unieszkodliwianie lub odzysk w 2022 r. odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności […]

2 grudnia 2021

Wywiad w TTM

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Panem Tadeuszem Wiśniewskim w audycji GOŚĆ DNIA w telewizji TTM na temat prowadzonych działań Związku. Rozmowa dotyczy również nowego filmu edukacyjnego z cyklu „Uwaga: zmiana klimatu” odc. 1. Retencja wody. Serdecznie zapraszamy!      

25 listopada 2021

30-lecie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki ”

Rok 2021 dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest rokiem szczególnym. Obchodzimy bowiem 30-lecie naszej działalności, w tym 23 lata nieprzerwanej edukacji ekologicznej dla wszystkich mieszkańców Związku. W odpowiedzi na zmianę ustroju kraju, a tym samym objęcie przez gminy nowych  kompetencji i obowiązków na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o […]

22 listopada 2021Dobre rady na odpady – wywiady radiowe

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wywiadów zrealizowanych wspólnie z Radiem Kaszëbë na temat gospodarki odpadami. Wywiady po emisji w radiu będą także dostępne na naszej stronie internetowej.   Razem chronimy środowisko!

9 listopada 2021

„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” – kolejne wykłady on-line

W ramach programu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” kontynuujemy spotkania z ekspertami w temacie zmiany klimatu. Najbliższe dwa wykłady on-line odbędą się w listopadzie br. zgodnie z poniższym harmonogramem: Data i godzina spotkania Temat spotkania Prelegent 17 listopada 2021 (środa) godz. 16.00-18.00 Energia odnawialna – jej rodzaje, źródła oraz ocena ich zasobów. Inwestycje w energię odnawialną […]

4 listopada 2021

Nowe materiały edukacyjne Związku do projektu Lider Lokalnej Ekologii

W związku z organizowanym projektem Lider Lokalnej Ekologii „Im mniej tym lepiej” ukazały się dwa nowe wydawnictwa pomocne przy realizacji projektu: kolorowanka „Wojtek na zakupach” oraz komiks „Ucieczka”. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie. Zgłoszenia można przesyłać do 30.11.2021 r wypełniając formularz online na naszej stronie internetowej   Osoby biorące udział w projekcie zachęcamy do […]

4 listopada 2021

Kontynuujemy warsztaty terenowe

Miło nam poinformować, że w październiku br. odbyło się siedem wyjazdów do zakładu Eko Dolina oraz jeden do zakładu OPEC. Bardzo cieszy nas zainteresowanie szkół w udziale w tego typu spotkaniach. W listopadzie i grudniu kontynuujemy dalsze wyjazdy. Poniżej harmonogram na listopad oraz grudzień br. „Bliżej Europy- nowoczesne metody gospodarowania odpadami” – zajęcia na terenie […]

28 października 2021

Wyróżnienie dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w kategorii Szklana Statuetka

  Podczas uroczystej gali, która odbyła się podczas 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON nasz Związek otrzymał wyróżnienie w kategorii Szklana Statuetka. Nagrody przyznawane są zarówno instytucjom, przedsiębiorcom, samorządom, fundacjom, jak i osobom indywidualnym, mającym niebagatelny wpływ na gospodarkę odpadami, ochronę klimatu, poprawę jakości powietrza oraz popularyzację właściwych postaw prośrodowiskowych. Jest to kolejny raz […]

22 października 2021

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2020 roku – podsumowanie

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na podstawie sprawozdań przekazywanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych przygotowuje sprawozdania roczne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami w imieniu gmin wchodzących w jego skład. Wykres przedstawia uzyskane w roku 2020 poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy recyklingu, przygotowania […]

12 października 2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd oraz wszyscy pracownicy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pragną złożyć wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w roku szkolnym. Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję w realizowanej misji, jaką jest troska, […]

11 października 2021

Nowa ekologiczna bajka

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszych gmin opracowuje ekologiczne bajki, które uczą szacunku do przyrody oraz odpowiedzialności za środowisko. W ramach cyklu „Wielka podróż Sebka i Zuzi” pojawiła się przygoda trzecia pt. „Rycerski pojedynek”. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto stoczył pojedynek i jak można dbać o czyste powietrze,  […]

11 października 2021


Wznawiamy warsztaty terenowe!

Po 1,5 rocznej przerwie wznawiamy warsztaty!!! 😊 Realizowane będą we współpracy ze spółkami komunalnymi „EKO DOLINA” oraz OPEC. Spotkania terenowe przeznaczone są dla szkół z terenu Związku, tj. Gdyni, Rumi, Redy, Sopotu, Wejherowa oraz gmin wiejskich: Kosakowa, Szemudu, Wejherowa. Opis spotkań dostępny jest w dziale EDUKACJA. Zgłoszenia udziału przyjmowane są za pomocą formularza on-line za […]

4 października 2021

Edukacja ekologiczna w nowym roku szkolnym

W dniu 30 września br. odbyło się spotkanie on-line z udziałem szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej. Spotkanie organizowane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” było okazją do zaprezentowania nowych wydawnictw – komiksu z cyklu „Eko Pamiętnik” pt. „Ucieczka” LINK  dot. problemu marnowania żywności oraz trzeciej części bajki z cyklu „Wielka Podróż Sebka i Zuzi” […]

1 października 2021

Wspólnie działamy na rzecz środowiska

W dniu 11 września 2021 roku po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, odbyła się akcja „Czysta Rumia”. Na ulice Miasta powrócili wolontariusze, których zadaniem było oczyszczenie miejskiej przestrzeni z zalegających odpadów. Chętnych nie brakowało, do udziału zgłosiło się kilkaset osób, w tym dzieci, młodzież, dorośli, a nawet seniorzy. Uczestnikom udało się zebrać ponad tonę śmieci! […]

30 września 2021

Spotkanie inaugurujące rok szkolny 2021/2022

Droga Dyrekcjo! Drodzy szkolni/przedszkolni koordynatorzy edukacji ekologicznej!   Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące rok szkolny 2021/2022. W tym roku spotykamy się on-line w dniu 30 wrzesień (czwartek) w godz.  15:00 – 16:00.  Spotkanie będzie okazją do omówienia oferty edukacyjnej przygotowanej przez  Związek na bieżący rok szkolny. Prosimy o […]

14 września 2021

Nabór na wolne stanowisko pracy

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza  nabór na wolne stanowisko pracy  Specjalista  w Dziale Administracyjno – Kadrowym w pełnym wymiarze czasu pracy   Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku, bez windy Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu. Praca przy […]

13 września 2021

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych na terenie Miasta Gdyni – harmonogram jesień 2021 rok

Szanowni Państwo, Przypominamy o jesiennym harmonogramie Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych  prowadzonej na terenie Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, lokalizacji oraz warunków zbiórki odnajdą Państwo na naszej stronie pod LINKIEM. Uwaga! Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy OSOBIŚCIE dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Dokładny czas i miejsce postoju samochodu podane są w Harmonogramie.  

6 września 2021

Wyniki naboru

  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, oraz uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji […]

31 sierpnia 2021

Nabór na wolne stanowisko pracy

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni ogłasza  nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy   Informacja o warunkach pracy: Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku, bez windy. Wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością swobodnego poruszania się po całym budynku urzędu. […]

2 sierpnia 2021

Zmiana Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471), w art. 7 zmieniono zapisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028 ze zm.) dodając […]

8 lipca 2021

30 lat KZG i 23 lata edukacji ekologicznej

Rok 2021 jest dla Związku rokiem szczególnym. Obchodzimy bowiem 30-lecie swojej działalności oraz 23 lata realizowanie nieprzerwanej edukacji ekologicznej dla wszystkich naszych mieszkańców. Nasze prowadzone wielotorowo działania w zakresie gospodarki odpadami, ochrony wód i powietrza zyskały wspólny mianownik – zmiana klimatu. W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 zachęcaliśmy bowiem do przyjmowania szerszej perspektywy w […]

25 czerwca 2021


RÓŻA EKOLOGII 2021 – LAUREACI

Najważniejsza nagroda RÓŻA EKOLOGII 2021 w zakresie edukacji ekologicznej została przyznana! Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – działający jako Kapituła Nagrody – przyznaje nagrodę za realizację działań ekologicznych we współpracy ze Związkiem w minionych pięciu latach następującym  placówkom oświatowym: RÓŻA EKOLOGII 2021 Kategoria: Przedszkola Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole” ul. Sobieskiego 340, Wejherowo Dyrektor: […]

9 czerwca 2021

Nominacje do nagrody RÓŻA EKOLOGII 2021

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku 2021 zamierza przyznać wyjątkową nagrodę pt. „Róża Ekologii ”. Nagrody przyznajemy placówkom oświatowym w dwóch kategoriach: „przedszkole” oraz „szkoła” za realizację działań ekologicznych we współpracy ze Związkiem w minionych pięciu latach. W biurze Związku poddano ocenie łącznie 126 placówek oświatowych, w tym 50 przedszkoli oraz 76 szkół. […]

31 maja 2021

Projekt „Lider Lokalnej Ekologii 2019-2021” rozstrzygnięty!

Jest nam niezmiernie miło poinformować o zakończeniu XI edycji projektu „Lider Lokalnej Ekologii” pod hasłem „Toaleta to nie śmietnik”. Była to edycja nietypowa, ponieważ z powodu pandemii COVID-19 projekt realizowano w cyklu dwuletnim. Temat dotyczył prawidłowego korzystania z kanalizacji oraz konieczności segregacji odpadów, w tym nowej frakcji odpadów jaka są odpady kuchenne (bioodpady). Do projektu […]

31 maja 2021

„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” edycja IV

Za nami pierwsze dwa wykłady w ramach czwartej edycji programu edukacyjnego „Szkoła/przedszkole dla środowiska” pod hasłem  Zmiany klimatu na przykładzie miast. Spotkania zostały przeprowadzone online  13 i 18 maja br. Pierwszy wykład poprowadził dr Michał Marosz, kierownik Zakładu Meteorologii w IMGW w Gdyni. Webinarium pt. „Pogoda a klimat – co dzieje się na naszym „podwórku”? […]

27 maja 2021


Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”

Dzieci, młodzież i grono pedagogiczne z placówek oświatowych, które przystąpiły do konkursu motywowali rodziców, dziadków, sąsiadów, całą lokalną społeczność, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako odpad niebezpieczny trafiał zawsze w odpowiednie miejsce.  W ten sposób Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ze wsparciem Spółki EKO DOLINA przeprowadzał w 26 placówkach oświatowych akcję zbiórki […]

25 maja 2021


Konkurs „Mała nakrętka – duży problem” rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu XVIII edycji konkursu „Mała nakrętka – duży problem”. Dzięki zaangażowaniu w akcję zbiórki nakrętek dzieci i młodzież poznają pierwszy krok prawidłowej segregacji odpadów. Szkoły i przedszkola chętnie biorą udział w proponowanych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” konkursach i projektach ekologicznych. Poprzez zabawę oraz zdrową rywalizację młodsi i […]

18 maja 2021

„Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście” – wyniki konkursu fotograficznego

Rozstrzygnęliśmy XIII edycję konkursu fotograficznego pt.. „Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście”. Spośród 54 nadesłanych prac komisja konkursowa przyznała po trzy miejsca w kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV – VI, szkoły podstawowe kl. VII i VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Przyznano także 7 wyróżnień. Zwycięskie fotografie przedstawiają przykłady małej i dużej retencji w naszym regionie, […]

12 maja 2021


Światowy Dzień Ziemi

Zachęcamy do obejrzenia naszej najnowszej animacji dot. prawidłowego postępowania z elektroodpadami: https://www.youtube.com/embed/dWLkUJxkPcs

23 kwietnia 2021

Rozpoczęcie czwartej edycji programu edukacyjnego „Szkoła/przedszkole dla środowiska”

Drodzy Nauczyciele, Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu czwartej edycji programu edukacyjnego „Szkoła/przedszkole dla środowiska”. Tym razem zajmiemy się tematem KLIMATU, a dokładniej zmianami klimatu na przykładzie miast. Pierwsza część programu, już tradycyjnie, obejmować będzie zdobywanie wiedzy, czyli cztery tematyczne spotkania online w formie wykładów i dyskusji. Ekspertami niniejszej części programu są wykładowcy Politechniki Gdańskiej oraz […]

9 kwietnia 2021


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Małe dzieci nie chcą śmieci” – XXIII edycja

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci – Na tropie elektroodpadów”, realizowany w roku szkolnym 2020/2021 został rozstrzygnięty ? . Inspiracją do powstania wielu pięknych prac była treść bajki opracowanej na zlecenie Związku w ramach serii „Wielka Podróż Sebka i Zuzi” pt. „Miasto Kwiatów” (link). Zadaniem młodych artystów było przedstawienie czym […]

6 kwietnia 2021


PODSUMOWANIE III EDYCJI PROGRAMU „SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA ŚRODOWISKA”

Zakończyliśmy III edycję programu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Hasło  bieżącej edycji brzmiało: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”.  Od września 2019 do końca 2020 roku realizowane była w placówkach oświatowych działania badawcze związane z tematem tworzyw sztucznych oraz biodegradowalnych. Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, w tej części programu udział wzięło 11 placówek oświatowych.  Efekty […]

26 marca 2021

22. marca – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione 29 lat temu przez ONZ i podkreśla ono rangę problemu z dostępnością do czystej wody. Żyjemy w regionie, którego mieszkańcy nie muszą martwić się o dostęp do wody słodkiej – co daje nam pozorne poczucie, że jest to dobro nieograniczone. Wiele obszarów na Ziemi cierpi na niedobory wody pitnej […]

23 marca 2021

Gorący problem – co mogę zrobić dla powietrza?

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opublikowanymi przez miasta Gdynia oraz Rumia na temat tego jak bezpiecznie i ekologicznie palić w naszych domowych piecach: Zobacz materiał edukacyjny Gdyni Zobacz materiał edukacyjny Rumi

9 marca 2021


ABC segregacji odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Nadchodzi czas wiosennych porządków. Zachęcamy, aby prowadzić je w zgodzie z zasadami utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym pamiętając o prawidłowej segregacji odpadów. Z myślą o naszych mieszkańcach opracowaliśmy broszurę pt. „ABC segregacji” dot. zasad postępowania z odpadami w gospodarstwach domowych. Dzięki niej każdy pozna wskazówki, jak przygotować odpady przed ich wyrzuceniem i […]

2 marca 2021