Gospodarka odpadami

„Budowa nowych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych na terenie gmin Wejherowo i Kosakowo oraz eksploatacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki" w ramach umowy WFOŚ/P/4/2015

„Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w systemie selektywnej zbiórki odpadów na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki” wraz z doposażeniem systemu” w ramach umowy WFOŚ/D/358/144/2013"

„Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w systemie selektywnej zbiórki odpadów na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki” wraz z modernizacją punktu zbiórki ON w Wejherowie” w ramach umowy WFOŚ/D/358/243/2012

„Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi wokół zamkniętego, rekultywowanego składowiska odpadów w Łężycach” W ramach umowy WFOŚ/P/55/2012

"Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w systemie selektywnej zbiórki odpadów na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki” w ramach umowy WFOŚ/D/358/101/2011

„Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Etap VI w ramach umowy WFOŚ/D/358/149/2010