Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Za odpady niebezpieczne uważa się:

  • kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna,
  • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam,
  • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
  • środki ochrony roślin,
  • odpady zawierające rtęć, np. termometry, przełączniki, świetlówki (UWAGA! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki,
  • baterie i akumulatory,
  • zużyte kartridże i tonery,
  • przepracowane oleje,
  • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek (UWAGA! puste opakowania po wyżej wymienionych nie będą przyjmowane)

Wszyscy mieszkańcy chcący pozbyć się którychkolwiek z ww. odpadów proszeni są o dostarczenie ich do Stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, tzw. PZON-ów. Z uwagi na Państwa wygodę, Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowane są na terenie każdej z gmin członkowskich Związku. Odpady można oddać do dowolnego Punktu, niezależnie od adresu zamieszkania.

UWAGA! Wielkogabarytowe urządzenia AGD i RTV o masie od 20 do 60 kg można zgłaszać do nieodpłatnego odbioru bezpośrednio z domów i mieszkań

– telefonicznie 58 624 66 11 lub 609 045 410.

W związku z nagminnym przywożeniem do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) sprzętu i odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, przypominamy, że przyjmowane są tam tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych! Nie przyjmujemy odpadów, których ilość i charakter świadczy o pochodzeniu z działalności gospodarczej lub administracyjnej (np. ksera, tonery, lampy uliczne, świetlówki powyżej 1,5m, lady chłodnicze).

STACJONARNE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH:
miasto lokalizacja godziny otwarcia
Sopot Al. Niepodległości 723A
siedziba ECO Sopot Sp. z o.o.

poniedziałek 9:00-17:00
wtorek – piątek 7:00-15:00
sobota 8:00-12:00

Reda ul. Obwodowa 52
Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne „KOKSIK”

od poniedziałku do piątku 14:00-17:00
soboty 9:00-14:00

Rumia ul. Dębogórska 148
siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

od poniedziałku do piątku 7:00-20:00
soboty 7:00-15:00

Wejherowo

ul. Ekologiczna 7
siedziba EKO Fabryki

od poniedziałku do piątku 8:00-18:00
soboty 8:00-13:00

Gdynia – Witomino

 

ul. Konwaliowa 1
przy siedzibie Komunalnego Związku Gmin i Zakładu OPEC

 

od poniedziałku do piątku 14:00-18:00

Gdynia – Cisowa ul. Chylońska 301 przy obiekcie OPEC

poniedziałki i środy 14:00-17:00
soboty 11:00-15:00

Gdynia – Pogórze ul. Żeliwna 3 przy obiekcie OPEC

wtorki i czwartki 14:00-17:00
soboty 11:00-15:00

Gdynia – Karwiny ul. Nałkowskiej 20 przy obiekcie OPEC

wtorki i czwartki 14:00-17:00
soboty 10:00-14:00

Gdynia – Orłowo ul. Kasztanowa 4A
na terenie obiektu PEWIK

poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki 12:00-15:00

Gmina Szemud – Kielno

ul. Ekologiczna 6
na terenie oczyszczalni ścieków

poniedziałek i piątek 13:00-17:00
wtorek 8:00-13:00

Gmina Szemud – Szemud

ul. Ekologiczna 5
przy terenie oczyszczalni ścieków

środa 8:00-13:00
czwartek 13:00-17:00
 

Gmina Wejherowo – Bolszewo ul. Szkolna 52
teren byłej szkoły podstawowej

wtorki i czwartki 15:00-18:00
soboty 11:00-15:00

Gmina Kosakowo – Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44
teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.

poniedziałki i środy 15:30-18:30
soboty 8:00-12:00