Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Zasady przyjmowania odpadów pochodzących* wyłącznie z gospodarstw domowych do PZON w czasie epidemii koronawirusa:

 

 1. Do punktu należy przywieźć posegregowane odpady niebezpieczne, tak aby każdy rodzaj był w osobnym opakowaniu (resztki farb z bieżących remontów, baterie, leki, żarówki energooszczędne drobny sprzęt).
 2. Przy pracowniku obsługi może znajdować się jedna osoba.
 3. Rozładunek dostarczonych do punktu odpadów leży po stronie mieszkańca.

*ilości przekazywanych odpadów i ich charakter muszą jednoznacznie wskazywać ich pochodzenie z gospodarstw domowych a nie z działalności gospodarczej (rolnej, przemysłowej i usługowej)

Za odpady niebezpieczne uważa się:

 • kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna,
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam,
 • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • środki ochrony roślin,
 • odpady zawierające rtęć, np. termometry, przełączniki, świetlówki (UWAGA! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte kartridże i tonery,
 • przepracowane oleje,
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek (UWAGA! puste opakowania po wyżej wymienionych nie będą przyjmowane)

Wszyscy mieszkańcy chcący pozbyć się którychkolwiek z ww. odpadów proszeni są o dostarczenie ich do Stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, tzw. PZON-ów. Z uwagi na Państwa wygodę, Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowane są na terenie każdej z gmin członkowskich Związku. Odpady można oddać do dowolnego Punktu, niezależnie od adresu zamieszkania.

UWAGA! Wielkogabarytowe urządzenia AGD i RTV o masie od 20 do 60 kg można zgłaszać do nieodpłatnego odbioru bezpośrednio z domów i mieszkań – telefonicznie 58 624 66 11 lub 609 045 410.

W związku z nagminnym przywożeniem do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) sprzętu i odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, przypominamy, że przyjmowane są tam tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych! Nie przyjmujemy odpadów, których ilość i charakter świadczy o pochodzeniu z działalności gospodarczej lub administracyjnej (np. ksera, tonery, lampy uliczne, świetlówki powyżej 1,5m, lady chłodnicze).

STACJONARNE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH:
miasto lokalizacja godziny otwarcia
Sopot Al. Niepodległości 723a
siedziba Zakładu Oczyszczania Miasta
poniedziałki 7:00-17:00,

 

od wtorku do piątku 7:00-15:00

Reda ul. Obwodowa 52
Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne „KOKSIK”

od poniedziałku do piątku 14:00-17:00

soboty 9:00-14:00

Rumia ul. Dębogórska 148
siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

od poniedziałku do piątku 7:00-20:00

soboty 7:00-15:00

Wejherowo

1 marca 2022 r. Punkt przeniesiony został
na ul. Ekologiczną 7

od poniedziałku do piątku 7:00-18:00
soboty 8:00-13:00
Gdynia – Witomino ul. Konwaliowa 1
przy siedzibie Komunalnego Związku Gmin i Zakładu OPEC

od poniedziałku do piątku w godz. od 1400 do 1800

 

Gdynia – Cisowa ul. Chylońska 301 przy obiekcie OPEC poniedziałki i środy 14:00-17:00, soboty 11:00-15:00
Gdynia – Pogórze ul. Żeliwna 3 przy obiekcie OPEC wtorki i czwartki 14:00-17:00, soboty 11:00-15:00
Gdynia – Karwiny ul. Nałkowskiej 20 przy obiekcie OPEC wtorki i czwartki 14-17, soboty 10:00-14:00
Gdynia – Orłowo ul. Kasztanowa 4A
na terenie obiektu PEWIK
poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki 12:00-15:00
Gmina Szemud – Kielno

ul. Ekologiczna 6

na terenie oczyszczalni ścieków

poniedziałek i piątek 13:00-17:00

wtorek 8:00-13:00

Gmina Szemud – Szemud

ul. Ekologiczna 5

przy terenie oczyszczalni ścieków

środa 8:00-13:00, czwartek 13:00-17:00 

Gmina Wejherowo – Bolszewo ul. Szkolna 52
teren byłej szkoły podstawowej
wtorki i czwartki 15:00-18:00, soboty 11:00-15:00
Gmina Kosakowo – Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44
teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.
poniedziałki i środy 15:00-18:00, soboty 8:00-12:00