Zarys historii

Historia KZG to nasza historia, wspólnie działamy już od 30 lat

Związek to osiem gmin liczących ok. 468 000 mieszkańców

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” powstał wraz z reaktywowaniem samorządu terytorialnego. W lipcu 1990 roku, w gabinecie Pani Prezydent Gdyni Franciszki Cegielskiej przedstawiciele kilku sąsiednich gmin postanowili połączyć siły. Proces tworzenia Związku był jednak długi, wypracowany po burzliwej dyskusji dotyczącej wzajemnych relacji gmin – założycieli Związku. W tym czasie nie było wzorców ani tradycji takiej współpracy w polskim samorządzie, który dopiero się kształtował.

W dniu 12 kwietnia 1991 delegaci gmin przyjęli Statut oraz nazwę Związku zaproponowaną przez ówczesnego Wiceprezydenta Miasta Wejherowo p. Andrzeja Remiszewskiego. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zarejestrowano w dniu 22 listopada 1991 roku w rejestrze związków międzygminnych pod poz. 41. W dniu 23 grudnia 1991 r. dokonano wyboru składu pierwszego Zarządu Związku – Przewodniczącym został Tadeusz Wolski (Burmistrz Miasta Rumi), a jego członkami zostali Tadeusz Wolszczak oraz Ireneusz Gzella (Radni Rady Miasta Gdyni). W roku powstania Związek obejmował pięć gmin o łącznej liczbie ludności ok 352 tys.

Dostrzegając korzyści wynikające ze współpracy międzygminnej oraz pozytywnie oceniając zakres realizowanych przez Związek zadań do KZG przystąpiły trzy kolejne  gminy, tj. Gmina Miasta Sopotu 18. grudnia 1995 r., Gmina Wejherowo 21. września i Gmina Szemud w dniu 24. kwietnia 2009 r.

W ciągu 30 lat istnienia Związku zmieniała się sytuacja demograficzna gmin związkowych. Z ok 398 tys.  liczba mieszkańców Związku wzrosła do ok 468 tys. Wzrost ludności najbardziej widoczny jest na terenach gmin wiejskich, wśród których prym wiedzie gmina Kosakowo. Na jej terenie, w okresie od roku założenia Związku do dnia 30 czerwca 2020 r. (dane z GUS) ludność wzrosła ponad dziesięciokrotnie.

Organami Związku są Zarząd oraz Zgromadzenie, gdzie trzyosobowy Zarząd Związku wybierany jest na trzyletnią kadencję. Związek zajmuje się ochroną środowiska, promocją i edukacją ekologiczną oraz gospodarką komunalną. Bezpośrednio oraz poprzez spółki komunalne, których jest współwłaścicielem, wykonuje zadania z zakresu gospodarki odpadami, ciepłownictwa, dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W swojej historii Związek kilkukrotnie zmieniał siedziby. Pierwsza znajdowała się w Rumi w Urzędzie Miasta, następnie w Rumi przy ul. Derdowskiego. W kolejnych latach biuro przeniesiono do Gdyni na ul. Hutniczą, a ostatecznie, do dnia dzisiejszego biuro Związku znajduje się w Gdyni Witominie przy ul. Konwaliowej.

Tabela 2. Skład dotychczasowych kadencji Zarządu Związku

KadencjaCzłonkowie Zarządu ZwiązkuPrzewodniczący
I (1991-1995)Tadeusz Wolski, Tadeusz Wolszczak, Ireneusz GzellaTadeusz Wolski
II (1995-1998)Andrzej Remiszewski, Stanisław Szwabski, Roman KnopAndrzej Remiszewski
III (1998-2001)Andrzej Remiszewski, Stanisław Szwabski, Roman KnopAndrzej Remiszewski
IV (2001-2004)Andrzej Remiszewski, Stanisław Szwabski, Roman KnopAndrzej Remiszewski
V (2004-2007)Andrzej Remiszewski, Peteris Gailitis, Stanisław SzwabskiAndrzej Remiszewski
VI (2007-2010)Tadeusz Wiśniewski, Wojciech Kozłowski, Stanisław SzwabskiTadeusz Wiśniewski
VII (2010-2013)Tadeusz Wiśniewski, Wojciech Kozłowski, Stanisław SzwabskiTadeusz Wiśniewski
VIII (2013-2016)Tadeusz Wiśniewski, Wojciech Kozłowski, Stanisław Szwabski/ Zygmunt Zmuda-TrzebiatowskiTadeusz Wiśniewski
VIII (2016-2019)Tadeusz Wiśniewski, Wojciech Kozłowski, Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski/ Michał GućTadeusz Wiśniewski
VIII (2019-2022)Tadeusz Wiśniewski, Wojciech Kozłowski, Michał GućTadeusz Wiśniewski

W skład Zgromadzenia Związku wchodzą delegaci z gmin członkowskich: Prezydenci/Burmistrzowie miast, Wójtowie gmin oraz członkowie Rad miast i gmin. Przewodniczący Zgromadzenia wybierani są kolejno (alfabetycznie wg. nazw gmin członkowskich) na roczne kadencje. Przewodniczącym Zgromadzenia pierwszej kadencji został Tadeusz Wolski – Burmistrz Miasta Rumi.

Tabela 3. Dotychczasowi Przewodniczący Zgromadzenia Związku

RokPrzewodniczący Zgromadzenia ZwiązkuReprezentacja gminy
1991Tadeusz WolskiGmina Miasta Rumi
1992Tadeusz Wolski, Jan KlawiterGmina Miasta Rumi, Gmina Miasta Redy
1993Jan Klawiter, Jacek KarnowskiGmina Miasta Redy, Gmina Miasta Sopotu
1994Andrzej RemiszewskiGmina Miasta Wejherowa
1995Franciszka CegielskaGmina Miasta Gdyni
1996Leon Dobień, Ryszard WronaGmina Kosakowo
1997Kazimierz Okrój, Krzysztof KrzemińskiGmina Miasta Redy
1998Witold KaczanowskiGmina Miasta Rumi
1999Cezary JakubowskiGmina Miasta Sopotu
2000Wojciech KozłowskiGmina Miasta Wejherowa
2001Marek StępaGmina Miasta Gdyni
2002Andrzej CzaplickiGmina Kosakowo
2003Stanisław WickiGmina Miasta Redy
2004Elżbieta Rogala – KończakGmina Miasta Rumi
2005Cezary JakubowskiGmina Miasta Sopotu
2006Wojciech KozłowskiGmina Miasta Wejherowa
2007Jerzy Kepka, Roman KrupaGmina Wejherowo
2008Ewa ŁowkielGmina Miasta Gdyni
2009Jerzy WłudzikGmina Kosakowo
2010Krzysztof KrzemińskiGmina Miasta Redy
2011Elżbieta Rogala – KończakGmina Miasta Rumi
2012Wieczesław AugustyniakGmina Miasta Sopotu
2013Zbigniew Engelbrecht, Ryszard KalkowskiGmina Szemud
2014Krzysztof HildebrandtGmina Miasta Wejherowa
2015Henryk SkwarłoGmina Wejherowo
2016Michał GućGmina Miasta Gdyni
2017Jerzy WłudzikGmina Kosakowo
2018Krzysztof KrzemińskiGmina Miasta Redy
2019Krzysztof KrzemińskiGmina Miasta Redy
2020Tomasz LipińskiGmina Miasta Sopot
2021Ryszard KalkowskiGmina Szemud
2022 Przemysław KiedrowskiGmina Wejherowo
2023Krzysztof HildebrandtGmina Miasta Wejherowa
stopka historia KZG

Działania Związku oceniane są bardzo pozytywnie nie tylko poprzez samorządy gmin członkowskich, ale i w skali kraju, udowadniając iż „każda całość to więcej niż suma jej części”. Jesteśmy przykładem zgodnej i efektywnej współpracy gmin członkowskich przy realizacji konkretnych zadań własnych gmin.