Projekty ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD

 

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych

Modernizacja i rozbudowa systemu zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu 8 gmin (ok. 470 tyś. osób)

Wartość zadania: 229 936,20 zł

Dofinansowanie: 214 944,36 zł

Zakup i wyposażenie 3 specjalistycznych kontenerów o konstrukcji stalowej (6 m x 2,5 m) o ścianach i podłodze wykonanych z płyty warstwowej OSB, podłodze pokrytej materiałem kwaso i zasadoodpornym. Kontenery stanowią element PSZOK i przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców do nieodpłatnej zbiórki odpadów niebezpiecznych takich jak: resztki farb, lakierów, olejów, aerozoli, środków ochrony roślin itp.

Zakup 60 szt. specjalnych pojemników na przeterminowane leki dostarczane przez mieszkańców do obsługiwanych przez Związek aptek, w których brak pojemników lub są zniszczone.