Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze” zmodernizowana!

Zakończyły się prace przy jednej z najważniejszych inwestycji ostatnich lat Spółki PEWIK Gdynia, prowadzonej na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w  gminie Kosakowo. Modernizacja ciągu przeróbki osadów, bo o tym mowa, trwała 5 lat i kosztowała łącznie 93 mln złotych.

Wszystko po to, aby spełnić normy wynikające z dyrektywy unijnej nt. oczyszczania ścieków komunalnych. Stanowi to również kluczowy krok dla zwiększenia efektywnośc oczyszczalni i i zminimalizowania wpływu na środowisko. Wprowadzone zmiany prowadzą również do zwiększenia produkcji biogazu, a w rezultacie energii elektrycznej i cieplnej.

6 grudnia (Mikołajki) odbyło się oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanej części oczyszczalni. W uroczystościach udział wzięli m.in. prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek, Walery Tankiewicz-  prezes PEWIK-u Gdynia, Tadeusz Wiśniewski – przewodniczący Zarządu KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Ariel Sinicki – I zastępca burmistrza Rumii, Beata Rutkiewicz – zastępca prezydenta Wejherowa, Marcin Majek –  wójt Kosakowa oraz Przemysław Kiedrowski – wójt gminy Wejherowo.

____
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze” zaliczana jest do najistotniejszych obiektów dla czystości wód Zatoki Gdańskiej. Przyjmuje i oczyszcza ścieki komunalne z terenu Aglomeracji Gdynia, w tym gmin należących do Komunalnego Związku Gmin. Oczyszczalnia spełnia najostrzejsze wymagania dotyczące jakości ścieków oraz dysponuje kompleksową gospodarką osadową wraz ze spalarnią odwodnionych osadów ściekowych i własnym składowiskiem popiołu. Dzięki tej inwestycji możliwe jest jeszcze sprawniejsze działanie w zakresie oczyszczania, które spełni wyśrubowane normy unijne.
Dziękujemy 😊

źródło zdjęć: www.gdynia.pl / Fot. Magdalena Śliżewska

____
Razem Chronimy Środowisko

7 grudnia 2023