25 marca – Godzina dla Ziemi

Godzina dla Ziemi to coroczne symboliczne wydarzenie organizowane w ostatnią sobotę marca, które zapoczątkowała organizacja ekologiczna

o charakterze międzynarodowym  Światowy Fundusz na rzecz Przyrody WWF (ang. World Wide Fund for Nature) w 2007 roku.

W tym roku, 25 marca o godzinie 20:30 zgasną światła w domach, firmach i najważniejszych obiektach publicznych w całej Polsce na godzinę.

Warto zaznaczyć, że organizowana akcja ma wymiar symboliczny.

Tegoroczna akcja poświęcona jest walce z zanikiem różnorodności biologicznej, czyli wymieraniu gatunków.

Kluczowa dla ochrony bioróżnorodności biologicznej jest ochrona obszarów cennych przyrodniczo, aby stanowiły bezpieczny dom dla zamieszkujących je zwierząt.

WAŻNE!

W ciągu ostatnich 50 lat monitorowane populacje gatunków zwierząt zmniejszyły się o 69%.

Akcja przypomina, że środowisko ulega degradacji, a zagrożone gatunki fauny i flory giną.

Różnorodność biologiczna planety Ziemi to podstawa naszego istnienia.  Jedyną szansą na zachowanie przyrody i różnorodności jest objęcie jej ochroną.

Godzina dla Ziemi ma na celu nakłonienie ludzi do refleksji na temat zmian klimatu i zachęcenie ich do wprowadzenia ekologicznych rozwiązań do codziennego życia.

Każdy z nas może podjąć działania na rzecz klimatu. Potrzebne są jednak natychmiastowe, zdecydowane kroki.

Razem chronimy środowisko!

24 marca 2023