Konkurs „Ekspert EE. czyli w trosce o środowisko” rozstrzygnięty!

Konkurs „Ekspert EE. czyli w trosce o środowisko” został zakończony. W roku szkolnym 2019/2020 już po raz 10. szkoły i przedszkola organizowały akcje informacyjno-edukacyjne dot. właściwego postępowania z elektroodpadami. Finałem były jednodniowe zbiórki zużytego sprzętu EE.

Mimo trudnej sytuacji spowodowanej stanem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 w okresie od 27.01. do 29.04. br. udało się przeprowadzić wspólnie ze spółką Eko Dolina zbiórki elektroodpadów w 31 placówkach oświatowych.

Szkoły i przedszkola bardzo aktywnie włączają się w działania związane z ochroną środowiska, czego efektem – poza wzrostem świadomości ekologicznej – jest oddanie prawie 18,5 tony elektroodpadów. Potwierdza to, że nasze działania realizujemy w sposób ciągły i nie zamierzamy z nich rezygnować.

Efektem konkursu są też oczywiście nagrody. Szczegółowe wyniki można znaleźć tutaj. Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim dzieciom, uczniom, rodzicom, pracownikom oświaty za udział w konkursie!

Wręczanie nagród odbędzie się we wrześniu br. Jest to termin orientacyjny, o ile sytuacja prawna i epidemiologiczna na to pozwoli. Szczegóły dot. daty oraz miejsca spotkania będą ustalane w sierpniu br. Na początku września  przekażemy do szkół i przedszkoli stosowne informacje. Więcej nt. zmian w ofercie edukacyjnej Związku w znajdą Państwo w komunikacie https://kzg.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zmian-w-organizacji-dzialan-zwiazku-w-ramach-oferty-edukacyjnej-dla-placowek-oswiatowych-w-roku-szkolnym-2019-2020/.

14 maja 2020