Najnowocześniejsze laboratorium wody i ścieków w Polsce!

W dn. 26 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie najnowocześniejszego laboratorium wody i ścieków w Polsce. Obiekt jest własnością spółki komunalnej PEWIK GDYNIA. Usytuowany w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 58 na działce o powierzchni ok. 9 300 m2 obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 2356 m2 został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MARBUD. Koszt budowy i wyposażenia obiektu wyniósł 22,5 miliona zł netto.

W nowoczesnym budynku na powierzchni około 1000 m2 powstały:
1. Pracownia fizykochemii wody,
2. Pracownia fizykochemii ścieków,
3. Pracownia mikrobiologii,
4. Pracownia sensoryki,
5. Pracownia biologii,
6. Pracownia spektrometrii,
7. Pracownia chromatografii.

Jest to nowoczesny obiekt zaprojektowany i wybudowany z zachowaniem szczególnych wymagań technologicznych dla laboratoriów. Pracownie laboratorium wyposażone są w nowoczesne instalacje oraz urządzenia pozwalające prowadzić nadzór nad przeprowadzanymi badaniami we właściwych warunkach temperaturowych i wilgotności oraz czystości pomieszczeń.

Wyposażenie badawcze pracowni stanowią zarówno urządzenia pracujące już w poprzednich laboratoriach PEWIK jak i nowe, zakupione do obiektu. Do najważniejszego wyposażenia można zaliczyć: spektrometry, spektrofotometry, chromatografy, systemy destylacji i mineralizacji próbek, komory laminarne, szafy chłodnicze i termostatyczne, inkubatory oraz digestoria.

Zupełną nowością jest utworzenie pracowni mikrobiologii – pozwoli to na wykonywanie we własnym laboratorium wszystkich potrzebnych badań wody bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych. Dział Laboratorium Wody i Ścieków PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i posiada Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 697.

Zmiana siedziby laboratorium wiązała się z obowiązkiem ponownego przejścia audytu i uzyskania nowego certyfikatu. Laboratorium posiada również Decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wejherowie na wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jedną z korzyści budowy nowego obiektu jest połączenie w jednej lokalizacji laboratorium wody i laboratorium ścieków, które do października 2021 roku znajdowały się w dwóch odległych od siebie miejscach – w Gdyni i Dębogórzu. Wspólna lokalizacja pozwala na lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie wyposażenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, co stanowi niezwykle ważny aspekt pracy każdego laboratorium.

Laboratorium PEWIK GDYNIA wykonuje rocznie badania 2331 próbek wody i 2919 próbek ścieków, osadów ściekowych i popiołów.

Oprócz laboratorium na terenie przy ul. Dąbrowskiego powstały również pomieszczenia biurowe, socjalne i warsztatowe oraz baza sprzętu używanego przez służby eksploatacyjne – Dział Sprzętu Technicznego, część służb wydziałów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Laboratorium PEWIK GDYNIA (zdj. własne)

Razem chronimy środowisko!

27 maja 2022