Nowy regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie uczestniczących w KZG gmin

Informujemy, że od dnia 26 października br. obowiązuje nowy Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie uczestniczących w KZG gmin: Gmina Miasto Gdynia, Miasto Rumia, Miasto Reda, Miasto Wejherowo oraz Gmin Kosakowo, Szemud i Wejherowo.

Niniejszy akt prawa miejscowego został opublikowany br. w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z dnia 11 października br. (Dz. Urz. z 2018r.  poz. 3884).

6 listopada 2018