Podsumowanie projektu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”, edycja II, cz.3

„Eko-logiczne wnioski” 

Dnia 29.05.2017 r. miało miejsce podsumowanie programu pn. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska, II edycja”. Przedstawiono sprawozdanie z całości zrealizowanego programu oraz wnioski i uwagi dotyczące zrealizowanych projektów edukacyjnych. Wręczono także certyfikaty uczestnikom II edycji, cz. 3.

Edycja II cz.3 pn.„Wiedza, umiejętności, wartości w zrównoważonym, globalnym świecie” została zrealizowana poprzez:

  • realizację projektów edukacyjnych w macierzystych placówkach oświatowych,opracowanych w cz.2 II edycji programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”
  • wsparcie dla koordynatorów w ramach 4 spotkań seminaryjnych z udziałem prof. AMW dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen oraz pracowników Działu Ochrony Środowiska KZG „Dolina Redy i Chylonki” w siedzibie Związku w okresie październik 2016 r. – kwiecień 2017 r.

W programie wzięło udział 33 szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej, w tym 19 koordynatorów realizujących oraz 14 wolnych słuchaczy. Zrealizowano  6 różnych projektów edukacyjnych w 15 placówkach oświatowych z terenu Związku. Odbiorcami prowadzonych działań było ok. 5,3 tys. uczniów, a także ich opiekunowie oraz lokalna społeczność. Zrealizowane projekty edukacyjne spotkały się z pozytywną oceną i życzliwym odbiorem, a dzięki swojej atrakcyjnej formie dzieci i młodzież wykazały duże zaangażowanie w ich realizację. W związku z dużym powodzeniem realizowanych projektów, większość placówek oświatowych wyraziła zainteresowanie ich kontynuacją w kolejnych latach.

1 czerwca 2017