Praca Punktów Zbiórki Opadów Niebezpiecznych 11 sierpnia i 14 sierpnia 2023r. w Kielnie i Redzie

UWAGA MIESZKAŃCY!

W najbliższych dniach nieczynne będę Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych:

 

11 sierpnia (piątek) i  14 sierpnia (poniedziałek) w Kielnie przy ul. Ekologicznej 6 – (na terenie oczyszczalni ścieków)

14 sierpnia (poniedziałek) w Redzie przy ul. Obwodowej 52 – (Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne)

 

Pozostałe punkty będą pracować w swoich stałych godzinach (PZON)

 

Przypominamy, że każdy mieszkaniec naszych ośmiu gmin członkowskich może oddać odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

w dowolnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Nie obowiązuje rejonizacja.

7 sierpnia 2023