Praca Punktów Zbiórki Opadów Niebezpiecznych 9 czerwca 2023r.

UWAGA MIESZKAŃCY!

9 czerwca 2023 r. w piątek nieczynne będą następujące Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych:

 

Kielno ul. Ekologiczna 6 – (na terenie oczyszczalni ścieków)

Reda ul. Obwodowa 52 – (Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne)

Szemud ul. Ekologiczna 5 – (przy terenie oczyszczalni ścieków)

 

Pozostałe punkty będą pracować w swoich stałych godzinach (PZON)

 

Przypominamy, że każdy mieszkaniec naszych ośmiu gmin członkowskich może oddać odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

w dowolnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Nie obowiązuje rejonizacja.

Razem chronimy środowisko!

5 czerwca 2023