Projekt „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019”

W bieżącym roku szkolnym Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przeprowadził jubileuszową X edycję projektu edukacyjnego pn. „Lider Lokalnej Ekologii”.

W ramach projektu placówki oświatowe prowadziły szereg przedsięwzięć pod hasłem „Robię porządek z odpadami”. Mając do dyspozycji bogaty wachlarz materiałów dydaktycznych udostępnionych przez Związek, a także współpracując ze specjalistami, koordynatorzy (nauczyciele) rozwijali wrażliwość ekologiczną dzieci, młodzieży, a także dorosłych na stan środowiska. Całoroczna „przygoda z odpadami” obejmowała m.in. tematyczne warsztaty terenowe, tworzenie kodeksu młodego ekologa, edukowanie lokalnej społeczności o szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach, potrzebie segregacji odpadów i wielokrotnego używania produktów. W trakcie trwania projektu powstawały ciekawe eko-makiety z surowców wtórnych, gry ekologiczne czy szkolne/przedszkolne przedstawienia ekologiczne.

Do projektu zgłosiło się  38 placówek oświatowych z obszaru Związku, z czego 34 przekazało sprawozdania w postaci prezentacji multimedialnej. Weryfikując prezentacje, komisja oceniała zgodność oraz zakres tematyczny przeprowadzonych działań, poprawność merytoryczną treści, jak również zaangażowanie w realizację projektu środowisk szkolnych, przedszkolnych i lokalnej społeczności.  Honorowy tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii” w roku szkolnym 2018/2019 otrzymuje 12 placówek oświatowych. Szczegółowe wyniki można znaleźć tutaj.

Dodatkowo w związku z jubileuszową X edycją projektu po raz pierwszy przyznajemy tytuł „Złotego Lidera Lokalnej Ekologii 2018/2019” w dwóch kategoriach: przedszkola oraz szkoły. Pod uwagę braliśmy zaangażowanie, udział oraz efekty działań placówki w obecnej, jak i przy realizacji poprzednich czterech edycji „Lidera Lokalnej Ekologii”. Tytuł „Złotego Lidera Lokalnej Ekologii 2018/2019” otrzymują dwie placówki spośród grona dotychczasowych „Liderów Lokalnej Ekologii”, których działania w przemyślany sposób spełniają wszystkie stawiane przez Związek wymagania, jednocześnie wykazując się dużą wiedzą merytoryczną oraz pomysłowością w tworzeniu i realizacji zadań. Nazwę wyróżnionego przedszkola i szkoły poznamy w trakcie gali finałowej, która odbędzie się 12 czerwca 2019 roku w Tetrze Miejskim w Gdyni.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Zarząd i Dział Ochrony Środowiska Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

17 maja 2019