Rejs po Porcie Gdynia

20 czerwca br. dzieci i ich opiekunowie ze szkół z obszaru gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

miały przyjemność odebrać nagrodę ufundowaną przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Rejs Galeonem Dragon po Porcie Gdynia”

Rejs statkiem po Porcie Gdynia został przyznany jako nagroda dodatkowa placówkom oświatowym z obszaru działania Związku,

które zostały nagrodzone za czynny udział w konkursach przeprowadzonych w roku szkolnym 2022/2023.

Podczas rejsu, Pan Leszek Jurczyk Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portu przedstawił historię portu oraz omówił najważniejsze obiekty znajdujące się na jego terenie.

 

Zdjęcia z rejsu „Rejs Galeonem Dragon po Porcie Gdynia”

 

Dziękujemy Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. za tak niezwykłą nagrodę!

 

Razem chronimy środowisko!

22 czerwca 2023