Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu fotograficznego pt. „Na leśnym szlaku”

30 marca rozstrzygnęliśmy XII edycję konkursu fotograficznego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 pod hasłem „Na leśnym szlaku”. Partnerem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy, który przekazał książki dla laureatów.

Celem konkursu było kształtowanie postawy szacunku do przyrody i odpowiedzialności za jej stan oraz wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem świata przyrody. Głównym „bohaterem” tegorocznego konkursu był Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Uczniowie mieli obserwować i prezentować różnorodność biologiczną tego parku krajobrazowego (grzyby, roślinność, zwierzęta, ukształtowanie terenu) lub wskazywać istniejące dla niego zagrożenia. Uczestnicy konkursu na fotografiach uchwycili, to co ich wzruszało, co sprawiało, że miejsce naszego zamieszkania jest wyjątkowe, głównie dzięki otaczającej nas przyrodzie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, którą należy chronić każdego dnia.

Spośród 113 nadesłanych prac Komisja konkursowa przyznała po trzy miejsca w  kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV – VI, szkoły podstawowe kl. VII i VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Przyznano także łącznie 7 wyróżnień.

Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów oraz do obejrzenia nagrodzonych fotografii w dziale GALERIA .

O szczegółach wręczania nagród będziemy informować w późniejszym terminie.

     Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu!

          Razem chronimy środowisko ?

3 kwietnia 2020