Spotkania seminaryjno – wyjazdowe w Spółce Eko Dolina

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy z Spółką Eko Dolina zorganizował  warsztaty terenowe pn

„Zmień zachowania na dobre”

dla podopiecznych Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Pomocowe im. św. Siostry Faustyny w Rumi.

Uczestnicy zapoznawali się z odpowiednimi zasadami segregacji odpadów oraz obejrzeli najnowszą animację dot. zapobiegania i ograniczenia ilości powstających odpadów.

Zainteresowanie słuchaczy wykładem sprawiło, że spotkanie seminaryjne zakończyło się  dużą ilością pytań.

 

 

Spotkanie odbyło się 10 maja i prowadzone było w dwóch częściach:

– wykład w siedzibie Związku nt. gospodarki komunalnej na terenie gmin KZG oraz

– wizyta na terenie instalacji komunalnej Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach.

 

Spotkanie uczestników z Panem Sokolnikiem

Razem chronimy środowisko!

 

12 maja 2022