Spotkanie seminaryjno – wyjazdowe do Spółki PEWIK GDYNIA

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy z Spółką PEWIK GDYNIA zorganizował spotkanie pn. „Zmień zachowania na dobre” dla Klubu Senior + w Redzie. Spotkanie prowadzone było w dwóch częściach.

Na początek odbył się wykład Przewodniczącego Komunalnego Związku Gmin Tadeusza Wiśniewskiego w siedzibie Związku nt. gospodarki wodnej na terenie gmin KZG .

W drugiej części spotkania uczestnicy odbyli wizytę terenową na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) „Reda” należącej do Spółki PEWIK GDYNIA. Podczas wizyty zapoznali się z procesami, które wpływają na produkcję wysokiej jakości wody pitnej.  Uczestnicy udali się także na zwiedzanie obiektu, gdzie mieli okazję posmakować wodę bezpośrednio przed i po jej uzdatnianiu oraz  spróbować wodę bezpośrednio z jednej ze studni głębinowych.


Razem chronimy środowisko! 😊

23 marca 2024