UWAGA KOMUNIKAT!! PEWIK wyznacza ostateczny termin na zalegalizowanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej!

Mieszkańcy, którzy nielegalnie odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej mają szansę uniknąć dotkliwych kar. PEWIK wychodzi z propozycją do tych, którzy nie posiadają umów o odbiór ścieków – mają czas do końca roku na wypełnienie formularza, który zmieni ten stan.

PEWIK wychodzi z propozycją do osób, które posiadają nielegalne podłączenia do sieci kanalizacyjnej i odprowadzają swoje domowe ścieki bez wymaganej umowy z operatorem, a co za tym idzie – bez uiszczania opłat. Zamiast egzekwować kary, spółka zwraca się do mieszkańców z prośbą o uregulowanie sytuacji.

Osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do kanalizacji sanitarnej PEWIK i które dotychczas odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej bezumownie, mogą od 23 września do 31 grudnia 2020 roku zgłosić się do spółki w celu zawarcia umowy o odbiór ścieków.

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci PEWIK zrezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i dotychczasowego bezumownego odprowadzania ścieków.

Jak to zrobić? Należy skorzystać z gotowego formularza zgłoszenia bezumownego odprowadzania ścieków – to formularz ZOT-D-10 (dostępny w załączniku).

Jednocześnie warto zaznaczyć, że niezgłoszenie się w powyższym terminie będzie skutkowało m.in. obciążeniem finansowym klienta. PEWIK może egzekwować od takich osób koszty świadczenia tej usługi za 36 miesięcy wstecz.

Zgłoszenia bezumownego odprowadzania ścieków należy dokonać na formularzu:

https://www.pewik.gdynia.pl/abolicja

28 września 2020