UWAGA! PEWIK GDYNIA umożliwia zalegalizowanie  nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej!!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

informuje, że do dnia 1 czerwca 2022 roku

można uregulować formalności

w zakresie nielegalnego korzystania z sieci wodociągowej i z sieci kanalizacji sanitarnej

obsługiwanej przez przedsiębiorstwo.

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej PEWIK, nie będzie prowadzone dochodzenie jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do sieci i bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków.
Niezgłoszenie faktu bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków w wymienionym terminie skutkować będzie obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

Więcej informacji znajdziesz na stronie PEWIK GDYNIA oraz GDYNIA moje miasto

Razem chronimy środowisko!

 

4 marca 2022