UWAGA: Pierwsze spotkanie w ramach programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” – 22.03.2018 r.

Szanowni koordynatorzy edukacji ekologicznej,

serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu nowej edycji programu edukacyjnego pn. „Szkoła Przedszkole dla środowiska”, które odbędzie się dn. 22 marca 2018r. (czwartek) w godz. 14:00-16:00 w siedzibie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (Gdynia-Witomino, ul. Konwaliowa 1). Temat przewodni nowej edycji: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?”.

Pierwsze spotkanie poprowadzi prof. dr hab. inż. Helena Janik z Katedry Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Pani Profesor jest absolwentką Wydziału Chemicznego PG. Zawsze podkreśla, że do studiów politechnicznych zachęciło ją i należycie przygotowało Technikum Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Gdańsku. Była to szkoła, która zbliżyła ją po raz pierwszy do przemysłu. Po ukończeniu studiów podjęła pracę na Wydziale Chemicznym PG, w Zakładzie Technologii Polimerów. Tutaj przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej, aż do tytułu profesora zwyczajnego.

Największe osiągnięcia prof. dr hab. inż. Heleny Janik wiążą się z biodegradowalnymi materiałami polimerowymi. Jeden z jej wynalazków to mikrorozpraszalny w wodzie, biodegradowalny materiał polimerowy otrzymywany z surowców odnawialnych, przeznaczony do opakowań i sztućców jednorazowych. Materiał przechodzi badania przedwdrożeniowe i jest szansa, że jednorazowe biodegradowalne sztućce zastąpią sztućce produkowane z polimerów ropopochodnych.

Druga ścieżka prac badawczych to kompozyty polimerowe. Razem ze swoim zespołem badawczym osiągnęła sukces, w którym udało się wdrożyć do praktyki przemysłowej wynalazek związany z zagospodarowaniem granulatu gumowego ze starych opon samochodowych. Zespół pod jej kierownictwem opracował nowy system kompozytowy, poliuretanowo-gumowy z nienasyconych elastomerów uretanowych i recyklatów gumowych, z których można wytwarzać np. elastyczne elementy nawierzchni placów zabaw, masywy oponowe i inne elementy infrastruktury drogowej.

Ogromne nadzieje wiążą się z materiałami polimerowymi nowej generacji (biodegradowalne poliuretany) dla rusztowań tkankowych. Wykonane w technologii druku 3D, z innowacyjnego materiału, porowate poliuretanowe implanty wspomogą narastanie nowych komórek i regenerację tkanki miękkiej lub kostnej po złamaniu. Gdy już wypełnią swoje zadanie, nie będzie trzeba ich usuwać, ponieważ – w przeciwieństwie do śrub, płytek i gwoździ z metalu, wymagających ponownej operacji w celu ich wyjęcia – same ulegną biodegradacji w organizmie.

W obecnej fazie badań wytworzono i przetestowano in vitro mikroporowaty materiał poliuretanowy o regularnie rozmieszonych w całej objętości porach o średnicy ok. 200 µm, gotowy do badań in vivo. Materiał powstał w technologii SC/PL (formowanie z rozpuszczalnika z ługowaniem cząstek stałych). Trwają badania przedwdrożeniowe otrzymywania poliuretanowych medycznych filamentów, z których będzie można „utkać” dowolne konstrukcje rusztowań do zastosowań medycznych  (technologia bez użycia rozpuszczalników).

Pani Profesor na swoim koncie ma 9 patentów, w tym jeden europejski.

Tym samym zapraszamy do siedziby Związku na spotkanie z Panią Profesor. Ramowy plan spotkania znajdą Państwo w załączeniu (POBIERZ). Jednocześnie prosimy o telefoniczne/mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu  do dn. 21 marca 2018r. Osoby do kontaktu: Monika Rak lub Katarzyna Kwiatkowska (e-mail: dos@kzg.pl; tel. 58 624-45-99 w. 45 lub w. 39).

9 marca 2018