UWAGA!!! Terenowe warsztaty ekologiczne powracają po przerwie wakacyjnej!!!

Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni za nami, zatem powracamy z realizacją terenowych warsztatów ekologicznych skierowanych do młodzieży z terenu działania Związku. Sezon jesienno – zimowy jest na pewno dobrą okazją do poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań grzewczych. W trakcie warsztatów poruszane będą również zagadnienia dotyczące zasad oczyszczania ścieków oraz racjonalnego korzystania z zasobów wodnych. Nie zabraknie również warsztatów realizowanych ze spółką EKO DOLINA, podczas których będą omawiane m.in. nowe zasady segregacji odpadów. Bowiem już niedługo każdy z nas zobligowany będzie segregować bioodpady (osobno odpady kuchenne i odpady zielone).

Poniżej prezentujemy wykaz placówek, które będą brać udział w zajęciach w październiku 2019 r.

 

25 września 2019