Warsztaty terenowe powracają po przerwie zimowej !!!

Sezon wiosenny sprzyja poznawaniu otaczającej nas przyrody. Jest ona narażona ze strony człowieka na działania, których skutki są coraz bardziej zauważalne i groźne dla środowiska. Często w sposób lekceważący podchodzimy do problemu np. segregacji odpadów czy racjonalnego użytkowania wody, a to nasze codziennie wybory i działania mniej lub bardziej wpływają na klimat naszego globu. Uświadomienie zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu, lecz również wpływu człowieka, a także informowanie o działaniach, które mogą zmniejszać negatywne skutki zmian to zadanie każdego z nas.

W poprzednim tygodniu odbyły się pierwsze po zimowej przerwie warsztaty terenowe pn. „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane ze spółką OPEC. O tym, że zanieczyszczenie powietrza w wyniku spalania węgla niskiej jakości i odpadów w domowych piecach ma negatywny wpływ na zdrowie, a wdychane na co dzień szkodliwe pyły i substancje znajdujące się w powietrzu zatruwają nasz organizm, przekonali się uczniowie z Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej z Rumi. W trakcie dyskusji, która wywiązała się podczas warsztatów doszliśmy do wniosku, że niestety wśród nas nadal są osoby, które lekceważą ten problem, trując swoich sąsiadów i obniżając im komfort życia.

Warsztaty organizowane przez Związek to doskonała okazja do zapoznania się z powyższymi tematami. Jest to lekcja przyrody, w trakcie której młodzież m. in.: odwiedza regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, oczyszczalnię ścieków, stację ujmowania wody albo elektrociepłownię. Wizyty na obiektach stanowią punkt wyjścia do rozmów np. o systemie gospodarowania odpadami, funkcjonowaniu miejskiej sieci ciepłowniczej czy o potrzebie ochrony naturalnego środowiska.

Poniżej prezentujemy wykaz placówek, które będą brać udział w zajęciach w marcu 2020 r.

Harmonogram warsztatów 26 lutego 2020