Wyniki kontroli w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy w KZG

W dniu 11.10.2017 r. miała miejsce kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni, w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy: Ocena narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w sektorze gospodarki ściekami i odpadami.

Protokół z przeprowadzonej kontroli został zamieszczony na stronie BIP Związku (PRZEJDŹ).

14 września 2017