XVII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej – mamy laureatów!

15 marca br. odbyła się XVII edycja Konkursy Wiedzy Ekologicznej pn. „Woda życiem jest człowieka”. Od początku swego istnienia, konkurs organizujemy wspólnie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni. Zarówno opieką merytoryczną, jak i samym opracowaniem i przygotowaniem zadań, stanowisk i materiałów konkursowych, jak co roku, zajmuje się Pani Marzena Jaworska, nauczyciel SOSW nr 2 w Gdyni, za co należą się szczególne wyrazy uznania.

Tegoroczna edycja gościła 9 zespołów dwuosobowych, w tym pięć szkół podstawowych oraz cztery ponadpodstawowe (szkoły branżowe). Uczestnicy zmierzyli się z szeregiem zadań, wymagających szerokiej wiedzy, umiejętności łączenia faktów, oraz kreatywności. Wszystkie konkurencje dotyczyły tematu wody, jej zanieczyszczania, sposobów jej oszczędzania, śladu wodnego, a w ramach zadania finałowego, uczestnicy wykonali prace plastyczne, ukazujące dwojaką perspektywę żeglarza podczas rejsu dookoła świata, tj. krajobraz zanieczyszczony, pełen śmieci, oraz czysty, idealny.

Laureaci konkursu otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody, ale zespoły spoza podium również otrzymały nagrody 😊 Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

Laureaci XVII edycji Konkursy Wiedzy Ekologicznej pn. „Woda życiem jest człowieka”:

Kat. SZKOŁY PODSTAWOWE:

I MIEJSCE:           Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi

II MIEJSCE:         Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni

III MIEJSCE:        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Kat. SZKOŁY BRANŻOWE:

I MIEJSCE:           Szkoła Branżowa nr 5 w Wejherowie

II MIEJSCE:         Szkoła Branżowa nr 7 w Gdyni

III MIEJSCE:        Szkoła Przyspasabiająca do Pracy nr 1 w Gdyni

21 marca 2024