Zamknięcie Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Szemudzie – 25.01.2024

UWAGA MIESZKAŃCY!

W dniu 25.01.2024 r. (czwartek) nieczynny będzie Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Szemudzie przy ul. Ekologicznej 5 (na terenie oczyszczalni ścieków).

Pozostałe punkty będą pracować w swoich stałych godzinach (PZON).

Przypominamy, że każdy mieszkaniec naszych ośmiu gmin członkowskich może oddać odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dowolnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Nie obowiązuje rejonizacja.


Dowiedz się więcej o Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie gmin należących do KZG


Razem Chronimy Środowisko

19 stycznia 2024