Zamknięcie Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Szemudzie i Kielnie (13-24.11.2023)

UWAGA MIESZKAŃCY!

Zgodnie z informacją z Urzędu Gminy Szemud w dniach 13 – 24.11.2023 nieczynne będą Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Szemudzie przy ul. Ekologicznej 5 (na terenie oczyszczalni ścieków) i w Kielnie przy ul. Ekologicznej 6.

Pozostałe punkty będą pracować w swoich stałych godzinach (PZON).

Przypominamy, że każdy mieszkaniec naszych ośmiu gmin członkowskich może oddać odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dowolnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Nie obowiązuje rejonizacja.


Dowiedz się więcej o Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie gmin należących do KZG

10 listopada 2023