ZAPYTANIE OFERTOWE na: Unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje o publikacji zapytania ofertowego na Unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej. Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.

12 stycznia 2018