Zmiana sposobu segregacji. Opakowania wielomateriałowe (kartoniki) do żółtych pojemników z plastikiem.

Uwaga mieszkańcy!

Informujemy, że zmianie ulega sposób segregacji opakowań wielomateriałowych takich jak m. in. opakowania po sokach, mleku  – na terenie gmin członkowskich KZG.

Zmiana ta wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu zbierania selektywnego wybranych frakcji odpadów z grudnia 2016 r.

Opakowania wielomateriałowe to głównie kartoniki po soku lub mleku, będące bardzo cennym, nadającym się do recyklingu odpadem surowcowym – wystarczy je dobrze posegregować.

Do tej pory opakowania te były wyrzucane do pojemnika z makulaturą.

Obecnie zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem powinniśmy wyrzucać kartoniki do pojemnika żółtego oznaczonego napisem „metale i tworzywa sztuczne”.

4 grudnia 2018