Konkurs fotograficzny, V edycja – pn. „Piękno obszarów chronionych w moim regionie”, rok szkolny 2012/2013