Realizacja w placówkach oswiatowych VI edycji konkursu „Ekspert EE- czyli w trosce o środowisko”