KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: dos@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

„Mała nakrętka – duży problem” V edycja „Projekt naklejki informacyjnej: Recykling odpadów z tworzyw sztucznych”