Dokumentacja zdjęciowa realizacji konkursu „Ekspert EE-czyli w trosce o środowisko” w placówkach oświatowych