Gmina Kosakowo 2014

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

   • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
    • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
     • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo
    • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
     • obszar gminy miasta: Gdynia , Rumia , Reda , Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo

Taryfa obowiązująca

na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

  • przyjęta uchwałą

nr 11/2013

  Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 6 grudnia 2013 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. w Kosakowie

 • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:
  • w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:
   • na obszarze gminy Kosakowo następujące miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierwoszyno, Pogórze, Suchy Dwór
  • w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:
   • na obszarze gminy Kosakowo następujące miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pogórze, Suchy Dwór, Pierwoszyno.
 • Taryfa obowiązująca na okres od 11 lutego 2014 r. do 10 lutego 2015 r. obowiązująca w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)