Gmina Szemud 2012

Urząd Gminy Szemud

  • Teren działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: obszar gminy Szemud
  • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przyjęta uchwałą nr 24/2011 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 5 grudnia 2011 r.