Gmina Kosakowo

Rys. 1. Kutry rybackie w Mechelinkach [http://gminakosakowo.pl]
Rys. 1. Kutry rybackie w Mechelinkach [http://gminakosakowo.pl]

herb gmina kosakowoGmina Kosakowo położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, w granicach powiatu puckiego. Graniczy z: gminą Puck i miastami Gdynia i Rumia. Kosakowo jest siedzibą Urzędu Gminy i Komisariatu Policji.

W zakresie szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, usług ochrony zdrowia, obiektów kultury, specjalistycznych placówek usługowych, banków itp. ludność gminy obsługiwana jest na terenach miasta Gdynia .

Walory krajobrazowe

Gmina Kosakowo to tereny malowniczo położone nad wodami Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej. Wody Zatoki Puckiej, ich stan zasolenia i duża przezroczystość stwarzają jedyne w swoim rodzaju warunki środowiskowe.

Część pasa ziemi o szerokości około 1 km wzdłuż linii brzegowej Zatoki Puckiej oraz część Zatoki Puckiej ograniczona Ryfem Mew włączona jest do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Sąsiedztwo morza wywiera bezpośredni wpływ na charakter roślinności, która tworzy: zbiorowiska nadmorskich wydm białych, zbiorowiska nadmorskich wydm szarych, szuwary trzcinowe, łąki i pastwiska, wrzosowiska zbiorowiska zaroślowe na klifie nadmorskim. Podmokłe łąki okolic Rewy i Mechelinek stanowią jedyne najdalej wysunięte w kierunku wschodnim zbiorowiska słonorośli. Bogactwo gniazdujących ptaków stanowi o wysokich walorach przyrodniczych rejonu nadmorskiego w okolicach miejscowości Rewy i Mosty.

Dla ochrony najcenniejszych obszarów na terenie gminy Kosakowo utworzono florystyczno-ornitologiczny rezerwat „Mechelińskie Łąki” położony między Rewą i Mechelinkami, obejmujący częściową ochroną obszar szuwarów i łąk o powierzchni 113,47 ha. Pod względem zalesienia gmina Kosakowo zajmuje jedno z ostatnich miejsc w województwie pomorskim. Grunty leśne zajmują około 10,7% powierzchni gminy (średnio w regionie lasy stanowią 35,8%).

Walory historyczne

Na szczególna uwagę zasługuje zabytkowy zespół ruralistyczny starej wsi rybackiej Rewa pochodzący z XIII/XIV w. Ochroną konserwatorską objęty jest układ przestrzenny pozostałej części wsi Rewa oraz Kazimierza, Dębogórza, Pierwoszyna i Kosakowa. Na obszarze gminy Kosakowo pod ścisłą ochroną konserwatorską znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

  • Mechelinki -dom mieszkalny, obora i stodoła,
  • Mosty -zespół dworsko-pałacowy,
  • Rewa -dom mieszkalny przy ul. Morskiej 54.

Ponadto na terenie gminy Kosakowo występuje kilka stanowisk ochrony archeologicznej.

Walory turystyczne

Rys. 2. Kitesurfing w Rewie [http://gminakosakowo.pl]
Rys. 2. Kitesurfing w Rewie [http://gminakosakowo.pl]

Gmina Kosakowo to tereny malowniczo położone nad wodami Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej. Obejmuje ona unikatowe w kraju tereny o wartościach przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych.

W gminie nie ma zorganizowanej turystycznej bazy noclegowej. Pomimo to w strefie nadmorskiej występuje duży ruch turystyczny. Tworzą go głównie turyści z Trójmiasta, przyjeżdżający do gminy na jeden dzień. Funkcja turystyczna i rekreacyjna gminy koncentruje się głównie w Mechelinkach i Rewie, gdzie obsługę turystyczna oparta jest na prywatnym zakwaterowaniu i prywatnych zakłady gastronomiczne.

Rewa słynie przede wszystkich ze szkoły windsurfingu oraz wypożyczalni sprzętu wodnego i turystycznego. W Mostach i Dębogórzu znajdują się stajnie, z których można wynająć konie i wraz z instruktorem podziwiając okoliczne widoki pogalopować wzdłuż plaży.

Liczba mieszkańców gm. Kosakowo w latach 2008-2020
Wykres 1. Liczba mieszkańców gm. Kosakowo w latach 2008-2020 (stan na dzień 31.12 danego roku oraz 30.06 2020 roku, GUS)
Władze:
Eunika Niemc – Wójt Gminy KosakowoMarcin Kopitzki – Zastępca Wójta
Adres:
Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
tel. (0-58) 660-43-43
fax. (0-58) 660-43-01

Źródła: Materiały własne KZG „DRiCh”, dane z GUS.