ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie nieprzekraczające równowartości 30 000 euro

Unieszkodliwianie lub zbieranie odpadów niebezpiecznych
pochodzących z gospodarstw domowych
i z obiektów użyteczności publicznej

kod CPV 90500000-2
Usługi związane z odpadami
kod CPV 90510000-5
Usuwanie i obróbka odpadów

Z treścią zapytania można zapoznać się tutaj