Projekt „Lider Lokalnej Ekologii 2021/2022” rozstrzygnięty!

Podsumowaliśmy XII edycję projektu „Lider Lokalnej Ekologii” pod hasłem

„Im mniej, tym lepiej”.

Tegoroczny temat dotyczył działań na rzecz ograniczenia powstawania odpadów oraz pokazania problemu nadmiernego konsumpcjonizmu.

Do projektu zgłosiły się 32 placówki oświatowe z terenu działania KZG „Dolina Redy i Chylonki”, z czego 29 przekazało sprawozdania z realizacji projektu.

Na podstawie przekazanych sprawozdań w biurze Związku oceniono sposób realizacji projektu w szkole/przedszkolu.

Przy ocenie uwzględniano m.in. zgodność i zakres tematyczny przeprowadzonych działań, poprawność merytoryczną, zasięg przekazu oraz zaangażowanie w realizację projektu.

Placówki, które uzyskały najwyższe oceny otrzymują tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2021/2022”.

Szczególne wyróżnienie stanowi „Złoty Lider Lokalnej Ekologii”.

Tytuł ten otrzymuje jedna szkoła oraz jedno przedszkole, które wykonały największą liczbę zadań w projekcie.

Dodatkowo oceniano zaangażowanie, udział oraz efekty działań placówki przy realizacji poprzednich edycji „Lidera Lokalnej Ekologii”.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu

 

Lider Lokalnej Ekologii formularze

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnych

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie czerwca br. O szczegółach będziemy informować wkrótce.

W myśl hasła projektu „Im mniej, tym lepiej” – zachęcamy do korzystania w naszych materiałów edukacyjnych:

Razem chronimy środowisko!

20 maja 2022