Gmina Wejherowo 2018 r.

Teren działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. obszar gminy Wejherowo, w tym:

  1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy z wyłączeniem miejscowości Bolszewo, Gościcino. Orle, Góra (Paradyż), Kniewo które obsługiwane są przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
  2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miejscowości Łężyce Pętkowice, Kąpino.

Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. przyjęta uchwałą nr 17/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 4 grudnia 2017r.